Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

03-bez-textu-defv-jen-ramecek-_vez-02.png

2. březen 1282 zemřela Sv. Anežka Česká. Nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. Působila jako řeholnice – abatyše kláštera Na Františku. Blahořečena 1874 papežem Piem IX. Svatořečena 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II.

10. března 1535 se narodil urozený pán – pan Vilém z Rožmberka (nar. 10. 3. 1535 na zámku Schützendorf v Horních Rakousích – zemř. 31. srpna 1592 v Praze). Nejpřednější z českých šlechticů ze slavného rodu a diplomat ve službách panovnickému rodu. V nábožensky různorodém a velmi citlivém prostředí předbělohorských Čech ve druhé polovině 16. stol. patřil k předním vůdcům umírněných (tolerantních) katolíků. Rytíř Řádu zlatého rouna – číslo diplomu 256. Nejvyšší purkrabí pražský.

Bitva u Cullodenu se odehrála 16. dubna 1746 nedaleko vesnice Culloden na Skotské vysočině. Jednalo se o poslední bitvu vybojovanou na skotské půdě.

Na dny 21. a 22. května LP 1618 byl do Prahy (do Karlovy koleje) svolán sněm českých evangelických stavů. Tento sněm byl v souladu s usnesením zemského sněmu z let 1609-10, po kterém následovalo vydání Rudolfova majestátu. Císařem a Králem Matyášem byl však tento sjezd zakázán. Původcům sjezdu bylo dáno na vědomí, že přesahují své kompetence a proto císař sněm zakazuje dříve" Nežli by týž oheň víceji vznícen byl". V úterý 22. května 1618 proběhla v paláci Smiřických na Malostranském náměstí schůze vůdců stavovské opozice, na které bylo usneseno provedení defenestrace hned nazítří. Ve středu 23. května 1618 po osmé hodině raní vydali se účastníci sněmu "s velikým houfem, na vozích, na koních i pěšky" na Pražský hrad. Po poradě zahájené modlitbou v tzv. Zeleném pokoji odebrali se stavové pod vedením Jindřicha Matyáše z Thurnu a Václava Budovce z Budova na Starý královský palác do místodržitelských kanceláří. Tam proběhlo improvizované soudní líčení proti dvěma ze čtyř přítomných ministrů - Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka a Jaroslavu Bořitovi z Martinic. Po značně vzrušené debatě byli oba jmenovaní místodržící shledáni vinnými z "rušení majestátu, nepřáteli stavů i obecného dobrého a odbojníky království Českého" a byli odsouzeni k smrti vyhozením z oken.


 

 
03-bez-textu-defv-jen-ramecek-_vez-02-_fcb.png
 
Rodokmen de Foix - dvojí spříznění s hrabaty z Barcelony
(pozdějšími krály Aragónu) a spojení s rodem slavného
El Cida (Rodriga Diaz de Vivar)
 foix_pocatek-a-barcelona_dvoji-spojeni-rodu.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Strakonice
 
 
c2-treti-prevet-na-vychodni-budove-horni-tvrz.jpg
a-oba-zapadni-prevety.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
web.pohradech-----kopie.jpg
Z rodokmenů
 
 
de Foix   06.09.2015
 
 
z Dubé (Benešovici)         
 
 
 
Výběr z galerií
 
e.jpga-mracna-na-zvireticemi.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Zvířetice
 
Nístějka                                                                                                                                  
 
e-2014-02-21-13.28.44.jpgc.jpg
  
 
 
 

     
Břecštejn                                                                                                                Kestřany  
 

Jevín                                                                                       z Dubé (Benešovici)           
                       
z-dube_benesovici-web.jpg
f3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l.jpg      f5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Kokšín
 
 
 
Skála (u Příkosic)
h.jpg
 
 Litýš
p1.jpg
                     Čejchanov
 
 
 
 
Letecké fotografie ...