Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

03-bez-textu-defv-jen-ramecek-_vez-02.png26. srpen 1278 v den svátku sv. Rufa se odehrála jedna z nejzásadnější bitev českých králů – Bitva na Moravském poli u Suchých Krut, kdy zde stála proti sobě vojska českého krále (železného a zlatého) Přemysla Otakara II. a rakouského vévody Rudolfa Habsburského.

1. září 1288 se narodila Eliška Rejčka (Richenza), česká a polská královna jako manželka Václava II. a také Rudolfa Habsburského; zemřela 18. října 1335 v Brně a je pochována po boku svého posledního životního partnera Jindřicha z Lipé pod podlahou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Byla jedinou dcerou polského velkoknížete Přemysla II. Velkopolského (Piastovce) a Rixy Švédské, dcery sesazeného švédského krále Valdemara Birgerssona.

V srpnu roku 1300, v jejích dvanácti letech, byla provdána za ovdovělého předposledního Přemyslovce Václava II. Po sňatku se o Richenzu tři roky starala sestra Václavovy matky, zesnulé královny Kunhuty, vévodkyně - vdova po Leškovi Černém Griffina Haličská. Pobývaly spolu na hradě Budyni.

1. září 1126 zemřela Svatava Polská (asi 1046-1048 - 1. září 1126) byla třetí manželkou Vratislava II. a od roku 1085 první českou královnou. V dubnu 1085 se konal dvorský sjezd v Mohuči, který se významně zapsal do českých dějin. Vratislav II. obdržel od císaře Jindřicha IV. za své věrné služby královskou korunu (nikoliv dědičně). 15. června 1085 na Pražském hradě trevírský arcibiskup Egilbert Vratislava a jeho manželku korunoval králem a královnou, při této příležitosti je uváděn u Vratislava i titul krále polského.

1. září 1389 zemřel Jan I. z Rožmberka byl pátým a nejmladším synem Petra z Rožmberka a Kateřiny z Vartemberka. Jan se společně s matkou a svými bratry podílel na založení českokrumlovského minoritského kláštera, třeboňského kláštera augustiniánů a poustevny eremitů řádu sv. Pavla v Přední Výtoni. Manželství z Eliškou z Halsu bylo pravděpodobně bez potomků, většinu života prožili manželé v Třeboni a také na Helfenburku. Zemřel v Třeboni a je pohřben v presbytáři kostela sv. Jiljí v Třeboni.

22. září 1575 se konala v katedrále svatého Víta korunovace Rudolfa II. českým králem. Jako jediný Habsburk si zvolil za sídelní město Prahu.

24. září 1405 – Na útrapy v zajetí v klášteře zemřel mladší moravský markrabě Prokop. Po jeho smrti se stal jediným pánem Moravy jeho starší bratr Jošt.

Bitva u Cullodenu se odehrála 16. dubna 1746 nedaleko vesnice Culloden na Skotské vysočině. Jednalo se o poslední bitvu vybojovanou na skotské půdě. Prohraná bitva znamenala zánik skotského klanového systému držení půdy a tedy i klanové kultury. Skotům bylo zakázáno nosit zbraň a kilt (tedy i tartan svého klanu). Reálně povstáně začalo 19. srpna 1745, kdy "mladý pretendent" Charles Stuart (Bonie princ Charlie) vztyčil za účasti několika horalských klanů v Glenfinnanském průsmyku na břehu Loch Shiel vlajku skotských králů.

Na dny 21. a 22. května LP 1618 byl do Prahy (do Karlovy koleje) svolán sněm českých evangelických stavů. Tento sněm byl v souladu s usnesením zemského sněmu z let 1609-10, po kterém následovalo vydání Rudolfova majestátu. Císařem a Králem Matyášem byl však tento sjezd zakázán. Původcům sjezdu bylo dáno na vědomí, že přesahují své kompetence a proto císař sněm zakazuje dříve" Nežli by týž oheň víceji vznícen byl". V úterý 22. května 1618 proběhla v paláci Smiřických na Malostranském náměstí schůze vůdců stavovské opozice, na které bylo usneseno provedení defenestrace hned nazítří. Ve středu 23. května 1618 po osmé hodině raní vydali se účastníci sněmu "s velikým houfem, na vozích, na koních i pěšky" na Pražský hrad. Po poradě zahájené modlitbou v tzv. Zeleném pokoji odebrali se stavové pod vedením Jindřicha Matyáše z Thurnu a Václava Budovce z Budova na Starý královský palác do místodržitelských kanceláří. Tam proběhlo improvizované soudní líčení proti dvěma ze čtyř přítomných ministrů - Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka a Jaroslavu Bořitovi z Martinic. Po značně vzrušené debatě byli oba jmenovaní místodržící shledáni vinnými z "rušení majestátu, nepřáteli stavů i obecného dobrého a odbojníky království Českého" a byli odsouzeni k smrti vyhozením z oken.


 

 
03-bez-textu-defv-jen-ramecek-_vez-02-_fcb.png
 
Rodokmen de Foix - dvojí spříznění s hrabaty z Barcelony
(pozdějšími krály Aragónu) a spojení s rodem slavného
El Cida (Rodriga Diaz de Vivar)
 foix_pocatek-a-barcelona_dvoji-spojeni-rodu.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Strakonice
 
 
c2-treti-prevet-na-vychodni-budove-horni-tvrz.jpg
a-oba-zapadni-prevety.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
web.pohradech-----kopie.jpg
Z rodokmenů
 
 
de Foix   06.09.2015
 
 
z Dubé (Benešovici)         
 
 
 
Výběr z galerií
 
e.jpga-mracna-na-zvireticemi.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Zvířetice
 
Nístějka                                                                                                                                  
 
e-2014-02-21-13.28.44.jpgc.jpg
  
 
 
 

     
Břecštejn                                                                                                                Kestřany  
 

Jevín                                                                                       z Dubé (Benešovici)           
                       
z-dube_benesovici-web.jpg
f3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l.jpg      f5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Kokšín
 
 
 
Skála (u Příkosic)
h.jpg
 
 Litýš
p1.jpg
                     Čejchanov
 
 
 
 
Letecké fotografie ...