Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

03-bez-textu-defv-jen-ramecek-_vez-02.png

26. srpna 1278 padl v bitvě na Moravském poli Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (kolem roku 1233 – 26. srpna 1278, Suché Kruty), byl pátý český král z rodu Přemyslovců (korunován 1261), druhorozený syn krále Václava I. a Kunhuty Štaufské.

26. srpna 1346 padl v bitvě u Kresčaku český král Jan Lucemburský (10. srpna 1296 – 26. srpna 1346 u Kresčaku). Elita Evropy nad jeho mrtvým tělem v úctě prohlásila, že "zde leží král evropského rytířstva...". Byl desátý český král (1310–1346, korunován 1311) a markrabě moravský, hrabě lucemburský, dočasně i titulární král polský v letech 1310–1335.

26. srpen 1619  korunovace Fridricha Falckého Wittelsbacha českým králem (vládl do 22. prosince 1621).

29. srpna 1526 zemřel za dosud neobjasněných okolností Ludvík Jagellonský (1. července 1506 Budín – 29. srpna 1526 Moháč) - král český a uherský. Jeho otcem byl český a uherský král Vladislav II. Jagellonský, matkou francouzská hraběnka Anna de Foix - Candale, která porod toužebně očekávaného mužského dědice zaplatila životem.

31. srpna 1592 zemřel v Praze urozený pán – pan Vilém z Rožmberka (nar. 10. 3. 1535 na zámku Schützendorf v Horních Rakousích). Nejpřednější z českých šlechticů ze slavného rodu a diplomat ve službách panovnickému rodu. V nábožensky různorodém a velmi citlivém prostředí předbělohorských Čech ve druhé polovině 16. stol. patřil k předním vůdcům umírněných (tolerantních) katolíků. Rytíř Řádu zlatého rouna – číslo diplomu 256. Nejvyšší purkrabí pražský.

1. září 1288 se narodila Eliška Rejčka (Richenza), česká a polská královna jako manželka Václava II. a také Rudolfa Habsburského; zemřela 18. října 1335 v Brně a je pochována po boku svého posledního životního partnera Jindřicha z Lipé pod podlahou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Byla jedinou dcerou polského velkoknížete Přemysla II. Velkopolského (Piastovce) a Rixy Švédské, dcery sesazeného švédského krále Valdemara Birgerssona. V srpnu roku 1300, v jejích dvanácti letech, byla provdána za ovdovělého předposledního Přemyslovce Václava II. Po sňatku se o Richenzu tři roky starala sestra Václavovy matky, zesnulé královny Kunhuty, vévodkyně - vdova po Leškovi Černém Griffina Haličská. Pobývaly spolu na hradě Budyni.

1. září 1389 zemřel Jan I. z Rožmberka byl pátým a nejmladším synem Petra z Rožmberka a Kateřiny z Vartemberka. Jan se společně s matkou a svými bratry podílel na založení českokrumlovského minoritského kláštera, třeboňského kláštera augustiniánů a poustevny eremitů řádu sv. Pavla v Přední Výtoni. Manželství z Eliškou z Halsu bylo pravděpodobně bez potomků, většinu života prožili manželé v Třeboni a také na Helfenburku. Zemřel v Třeboni a je pohřben v presbytáři kostela sv. Jiljí v Třeboni.

22. září 1575 se konala v katedrále svatého Víta korunovace Rudolfa II. českým králem. Jako jediný Habsburk si zvolil za sídelní město Prahu.

 


 

 
NEJNOVĚJŠÍ GALERIE
 
  
 
03-bez-textu-defv-jen-ramecek-_vez-02-_fcb.png
Rodokmen de Foix - dvojí spříznění s hrabaty z Barcelony
(pozdějšími krály Aragónu) a spojení s rodem slavného
El Cida (Rodriga Diaz de Vivar)
 foix_pocatek-a-barcelona_dvoji-spojeni-rodu.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Egerberk,  Šumburk
 
c2-treti-prevet-na-vychodni-budove-horni-tvrz.jpg
a-oba-zapadni-prevety.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
web.pohradech-----kopie.jpg
Z rodokmenů
 
 
de Foix   06.09.2015
 
 
z Dubé (Benešovici)         
 
 
 
Výběr z galerií
 
e.jpga-mracna-na-zvireticemi.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Zvířetice
 
Nístějka                                                                                                                                  
 
e-2014-02-21-13.28.44.jpgc.jpg
  
 
 
 

     
Břecštejn                                                                                                                Kestřany  
 

Jevín                                                                                       z Dubé (Benešovici)           
                       
z-dube_benesovici-web.jpg
f3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


l.jpg      f5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Kokšín
 
 
 
Skála (u Příkosic)
h.jpg
 
 Litýš
p1.jpg
                     Čejchanov
 
 
 
 
Letecké fotografie ...