Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alberk, torzo hradu

(ovšem spíše též Hausberk, Hansberg  nebo Neznámý hrad u Albrechtic)

Alberk je zaniklý hrad v Krušných horách asi 750 m jihozápadně od vsi Černice v okrese Most. Jeho zbytky se nachází na ostrožně, která vybíhá na jižní straně Černického vrchu, v nadmořské výšce asi 380 m. Dochovaly se pouze terénní relikty a drobné zbytky zdiva. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Hrad se nachází asi 2km severovýchodně od zámku Jezeří (cca 2km jihozápadně od Horního Jiřetína). Pramen Hrady zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, hovoří (strana 21) píše o místě zvaném Alberk jako o tvrzi (založena 1565 Jiřím Hochhauserem z Hochhausu), která prý stávala na ostrohu řečeném Zámecký vrch pravděpodobně v blízkosti dnes zaniklé vsi Albrechtice (na okraji těžební jámy východně od zámku Jezeří).  

Jsem přesvědčen, že tuto tvrz nelze zaměňovat s hradem (označeným v mapy.cz jako Alberk). Ten vznikl nejspíše počátkem 14. století (snad již i koncem století 13.) a celý prostor uspořádání hradu a předhradí se dvěma obrannými příkopy a i torzem parkánu po obou delších stranách prostoru hradu svědčí spíše tomuto období vzniku – přelom 13. a 14. století a již od konce 16. století se uvádí jako opuštěný. Zříceninu najdete na výběžku Černického vrchu zvaném Hausberk. Pod zříceninou vede modrá turistická značka. V bukovém lese je patrná třídílná dispozice s bergfrítem.

Nejsnazší přístup k hradu vede po modré turistické značce z Černic nebo ze zámku Jezeří. Od rozcestí Albrechtická štola stoupá proti proudu Černického potoka cesta. První odbočka doprava z této cesty vede asi po 250 m přímo kolem prvního předhradí. Prostor před hradem byl poničen při budování lesních cest, takže není možné zjistit, kudy vedla přístupová cesta. Ta pravděpodobně obešla první předhradí, které zřejmě sloužilo k oddálení prvního kontaktu s případným nepřítelem, a vstoupila do druhého předhradí. To bylo opevněno ze tří stran.

Hradní jádro je od předhradí odděleno širokým příkopem. V čele jádra stál okrouhlý bergfrít o průměru asi 10 m (síla zdiva 3–4 m) obklopený plášťovou hradbou, která pravděpodobně chránila celé jádro. Pod věží, ze které zůstal jen nízký kužel zvětralého zdiva, se na východní straně nacházela brána. Prostor jádra je dnes beze stop zástavby, ale kromě dvouprostorového paláce na konci ostrohu zde stály další dvě budovy. Nejzřetelnějším objektem v hradním jádře je do skály vytesaná prohlubeň. Na východní straně byl hrad v celé délce navíc zajištěn příkopem a valem. Vzhledem k brzkému zániku hradu představuje hrad u Albrechtic čistou ukázku hradu bergfrítového typu.

Nejsou známy žádné písemné materiály, které by se k hradu vztahovaly. Jeho zakladateli mohli snad být Hrabišici, kteří jím zabezpečili západní hranici svého panství. Jméno Hausberg je pouze historickým názvem hradního vrchu. Archeologické nálezy datují vznik hradu do druhé poloviny 13. století a zánik již do první poloviny 14. století, pravděpodobně v souvislosti se založením sousedního hradu Eisenberka (dnešní zámek Jezeří) před rokem 1365. Zakladatelem Eisenberku byl Nevlas ze Rvenic. Podle Milana Sýkory hrad existoval ještě na počátku 15. století a jeho zakladateli mohli být Hrabišici, kteří jím zabezpečili západní hranici svého panství.

Přímo pod hradem prochází skrz ostroh Albrechtická štola, která svádí vodu Šramnického a Černického potoka do umělého koryta a dále do Loupnice.

Zpracováno s použitím  1. Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984;  2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Hausberk_(okres_Most)

 

foto (c) t.kordač, 2020