Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostelec nad Černými lesy, zámek

Dnešní zámek stojí na místě původního gotického hradu asi z první poloviny 14. století. Panství bylo nejprve královské a následně bylo lénem (Ješek z Náchoda a na Kostelci), později tzv. ušlechtilým lénem (potomci Jeka z Náchoda a na Kostelci). Ušlechtilé léno představovalo výsadní závazek jen vůči králi. Počátkem 15. stol. drží hrad a panství pán Jan ze Smržova, nejvyšší zemský lovčí. Jeho potomci pak pak koncem 15. století prodávají hrad a panství Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Slavatové hrad drželi do roku 1547, kdy se Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka účastnil velmi aktivně prvního protihabsburského povstání a následně mu byly statky konfiskovány (s výjimkou Chlumu a Košumberka - ty mu ponecháno jako léno). Po mezidobí, kdy byl královským hejtmanem na panství Kryštof Robmháp ze Suché, prodal arcivévoda Ferdinand roku 1558 panství Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic za 62 tis. tolarů. Smiřičtí byli dobrými hospodáři a ve druhé povolivě 16. stol. patřili k nejbohatším rodům v Čechách. Není bez zajímavosti deska se znaky Jaroslava Smiřického a jeho manželky Kateřiny z Házmburka (fotka v pořadí čtvrtá). Velkým stavebním počinem, krom celé rekonstrukce tehdy již zámku, byla přestavba zámeckého kostela, který Jaroslav Smiřický budoval jako rodovou svatyni. Ve městě samotném založil Jaroslav Smiřický špitál, kostel s farou a školu.
Rod smiřických byl zásluhou právou Jaroslava povýšen již roku 1554 do panského stavu. Panství Kostelec n/ Černými lesy pak bylo koncem 16. stol. ustaveno se souhlasem panovníka jako rodový fideikomis. Posledním způsobilým držitelem panství byl Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic - aktivní za českého stavovského povstání - kandidát na českého krále (byl zasnouben s Kateřinou Julianou z Hanavy, dcerou říšského hraběte Filipa Ludvíka z Hanavy.
Po porážce stavů v bitvě na Bílé hoře se roku 1623 dostává panství z rukou Albrechta z Valdštejna Lichtenštejnům, kteří ho drží až do roku 1933.
 
Zpracováno dle Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a Ve Slezsku, díl VI., Východní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Tomáše Šimka, Nakl. Svoboda, Praha 1989.

 foto © t. kordač