Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježov (u Senohrab)

Ježov byl menším šlechtickým hradem. Stojí na ostrohu sevřeném dvěma potoky. Ostroh sám býval označován jako Lipka. To je i možný druhý název hradu. Hrad byl vystavěn ve 14. století a náležel k panství Zlenice. Zprava o něm z r. 1377 uvádí, že Karel IV. věnoval hrad Ježov nejvyššímu zemskému sudímu a majiteli hradu Dubé / Staré Dubé Ondřeji z Dubé spolu s hradem Zlenice v manství a léno. Roku 1395 je zapsána odúmrť na Ježově a r. 1399 ji král Václav IV. dává Buškovi z Petrovic, který za to složil 30 kop grošů. Roku 1463 koupil statek Zlenice s Ježovem Zdeněk Kostka z Postupic k panství Hrádek (Komorní Hrádek). Později se hrad dostává do rukou Jaroslava ze Šelmberka a na Kosti, který dal celé panství v r. 1525 úřadně odhadnout - Ježov je již uveden jako „zámek“ pustý. Čtyři tehdy pusté hrady a jedna pustá tvrz byly oceněny na 80 kop grošů českých. Dodnes se však po tomto gotickému hradu dochovaly nad údolím Mirošovického potoka a potoka Mnichovky stopy základového zdiva.

Upraveno dle Ilustrované encyklopedie Českých hradů; aut. T. Durdík

Na hrad lze dojít z nádraží Senohraby směrem ku Praze. Asi 200 m po kolejích stojí nádražní domek, který se nachází mezi předhradím a jádrem.  Druhá cesta vede v Senohrabech z ulice U Tunelu – těsně před tunelem (teče zde Mirošovský potok) po můstku přes potok a v místě, kde je u cesty zelená TZ lze vystoupat do příkrého vrchu až do místa zříceniny hradu (informační text o Ježovu v plastovém obalu je umístěný na jednom ze stromů v prostoru před hradem).

foto (c) t. kordač