Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vildštejn / Skalná, hrad (Chebsko)

Hrad Vildštejn /Skalná stojí na žulové skále nad tokem potoka nazývaného někdy Vonšovský, ale také Kateřinský a dnes potok Sázek. Koryto potoka bývalo využíváno při obraně hradu. Vildštejn patří k nejstarším vodním hradům v Čechách. Přestože prameny uvádějí poprvé roku 1224 Gerolda Nothafta z Vildštejna, který daruje desátky waldsassenskému klášteru, je možné předpokládat, že hrad byl vybudován tímto rodem, ne-li ve druhé polovině 12. století, pak pravděpodobněji koncem 12. století. Prvky hradní architektury zde napovídají styl saské / štaufské hradní gotiky (základ hradu je ovšem ještě románský). Hrad plnil funkci ministeriálního sídla kláštera ve Waldsassenu.
Od Nothaftů získal hrad a panství k němu náležející pravděpodobně na počátku 14. stol. Rüdiger ze Sparnecku, který tento majetek přijal roku 1349 od krále Karla IV. Lucemburského jako léno českých králů. Počátkem 15. století koupili Vildštejn Šlikové (kdysi chebští patriciové), záhy ho však (roku 1531) prodali i s hradem Viršperkům (z Wirspergu), kteří ho drželi až do konce 16. století. Držba tohoto rodu se nesla v duchu neustálých sporů a potyček se sousedy i příbuznými. Roku 1596 koupili hrad Trautenberkové. Ti zde koncem 18. století postavili zámek a hrad jako rezidenci opustili.

Zestručněno dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Západní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Milosl. Bělohlávka, Nakl. Svoboda, Praha, 1985; a dle Čas hradů v Čechách, díl. 1, spoluautorky Dr. Ludmily Koubové, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;

  Nothaftové z Vildštejna           Šlikové                         Wirsperkové                Trautenberkové

a-nothaftove-z-vildstejna.jpgb-slikove-web.jpgc-wirspergove-web.jpgd-trautenberk.jpg

 

 

 

 

 

foto (c) t.kordač 2015