Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šontál, torzo hradu

Asi 8 km severozápadním směrem od města Stříbra je obec Krásné Údolí a nedaleko od jejího jižního okraje se nachází skalní výběžek, který je ze tří stran (ze severu, západu a jihu) obtékán potokem, a na kterém kdysi stával hrad. Pozůstatky lze ještě spatřit v terénních nerovnostech přímo na vrcholku ostrohu. Rovněž lze ještě vidět i hradní příkop, který z východu a z části i ze západu chrání vlastní jádro hradu na vrcholu. Příkop byl na východní straně pravděpodobně doplněn branou s padacím mostem. Prameny o hradu jsou vskutku strohé. Roku 1379 je uváděn jako jeho držitel jakýsi Kavan. Cosi společného s hradem měl i rod Zádubských ze Šontálu, kteří sídlili v 15. stol. na tvrzi v Zádubech. Podle hradu se psal též Jan Lička ze Šontálu, který byl 1477 – 1496 hejtmanem na švamberském hradu Krasíkov a svědčil při soupisu závěti paní Markéty ze Švamberku, rozené z Rožmitálu (manžel Jindřich ze Švamberku).
 
Zestručněno dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Západní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Milosl. Bělohlávka, Nakl. Svoboda, Praha, 1985; a dle Čas hradů v Čechách, díl. 1, spoluautorky Dr. Ludmily Koubové, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;
 
Zádubský ze Šontálu 

z_zadubsky-ze-sontalu-web.jpg

 

foto (c) t.kordač, 2018