Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skála

Hrad stojí (dnes jako zřícené torzo) na konci táhlého skalnatého hřebenu mezi obcemi Zálesí a Radkovice. Je orientován (stejně jako buližníková skaliska) západovýchodním směrem.
Ve smyslu stavebním se jedná o skutečnou raritu v Čechách (jsou zde jen dva hrady tohoto typu), neboť se jedná o tzv. Ganerbenburg (uvádí to informační tabule při vstupu do prostoru hradu). Jedná se o německý typ hradu s více samostatnými jádry (druhý takový je Choustník v jižních Čechách; ten byl ovšem asi starší, tedy byl „první“). Tento typ hradu mohl být tak sídlem více samostatných majitelů, kteří však neměli prostředky, či vhodné umístění pro stavbu zcela samostatného sídla.
Horní hrad měl čtverhrannou věž, za kterou byla do skály vytesána brána. Palác stával mezi dvěma věžemi. Byl obehnán dnes ještě celkem rozeznatelným valem. Východním směrem navazuje Dolní hrad mající rovněž čtverhrannou věž a obytnou budovu a nádvoří.
Hrad byl založen pravděpodobně počátkem 14. století panem Vílémem z Rýzmburka (synem Děpolta z Rýzmburka), který se r. 1318 píše jako Vilém ze Skály (erb Rýzmburků). Vilém získává roku 1342 i panství Švihov a stává se tak předkem větve Švihovských z Rýzmburka (pravděpodobně se tak ujal i tehdy již stojícího hrádku Kokšín). Jeho potomci významně zasahovali do dění v Čechách jako odpůrci slabého krále Václava IV. V době husitské se pak drželi katolické víry a stranili tak Zikmundovi. Hrad byl v majetku Švihovských z Rýzmburka až do roku 1548, kdy ho museli i s panstvím Švihov pro dluhy prodat synové Půty Švihovského – Jan a Jindřich novému majiteli panu Kavkovi Říčanskému z Říčan. Po něm se již majitelé střídají a hrad jen jako součást panství Švihov pustne.

Zestručněno dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Západní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Milosl. Bělohlávka, Nakl. Svoboda, Praha, 1985; a dle Čas hradů v Čechách, díl. 1, spoluautorky Dr. Ludmily Koubové, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;

 svihovsti-z-ryzmberka.jpg

 

páni z Rýzmburka

 

 

Kámen / Skála, na kterých hrad stojí:   proterozoický buližník z buližníkového lomového
kamene
 
Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha

foto (c) t.kordač