Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pajrek

(něm. Bayereck)

 

„ … Pajrek býval strážným hradem vybudovaným za panování krále Karla IV. Pověst přisuzuje jeho založení jakémusi bavorskému rytíři, který se do tohoto kraje utekl před svými nepřáteli.“ (J. Pavel)
 
Hrad Pajrek a jeho zřícenina dosud stojí u obce Stará Lhota na okraji hraničního hvozdu a nedaleko staré zemské stezky vedoucí údolím řeky Úhlavy do Bavoří.
Hrad byl postaven asi na počátku vlády Lucemburků, neboť r. 1360 se v jeho držení uvádí Něpr z Pajreku (rodem z Janovic). Tento rod hrad držel až do roku 1512.
Významným majitelem hradu byl okolo poloviny 15. století Racek z Janovic a na Pajreku, který byl přívržencem krále Jiřího z Poděbrad a krajským hetmanem. Neklidné sousedství s Bavorskem provázelo i osud hradu. Roku 1472 drží polovinu hradu Mikuláš z Běšin, který ji koupil od vdovy po Rackovi z Janovic Barbory z Běšin (své příbuzné).
Roku 1512 koupil celé pajrecké panství Jindřich Kostomlatský z Vřesovic, který sice hrad opravil, ale také vládl početné skupině lapků a opovědníků. Roku 1520 byl však Jindřich Kostomlatský zajat a v Praze na Pražském hradě byl sťat. Následně hrad s panstvím udělil král Vladislav Jagellonský jako léno v držení Albrechtovi ze Šternberka a na Zelené Hoře. Ten se však tohoto zboží neujal a přenechal jej vdově po Kostomlatském.
Následně se hrad dostává roku 1541 do držení rodu Koců z Dobrše. V 19. století pak drží hrad Hohenzollernové.
Malý hrad Pajrek tvořil pouze věžovitý palác a k němu přiléhající samostatná čtvercová věž. Na západní a východní straně byl korpus hradu chráněn příkopy vtesanými do skály. Do hradu se vstupovalo od severu po úzké šíji, která byla přerušena dvěma příkopy a spojována pravděpodobně dřevěnými mosty.
 
Zestručněno dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Západní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Milosl. Bělohlávka, Nakl. Svoboda, Praha, 1985; a dle Čas hradů v Čechách, díl. 1, spoluautorky Dr. Ludmily Koubové, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;
 
   Janovský z Janovic         Kostomlatský z Vřesovic        Kocové z Dobrše

janovsky-z-janovic.jpg       v_z-vresovic-web.jpg      kocove-z-dobrse.jpg

    Hohenzollernové

hohenzollernove-web.jpg

foto (c) t.kordač, 2017