Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kyjov u Malesic (u Plzně)

Dnes naleznete již jen terénní pozůstatky hradu postaveného počátkem 14. století Děpoltem z Malesic na malém skalním výběžku – Malesická skála. Poznáte ještě valy a příkopy, ovšem kde stály budovy lze již jen tušit. Pozůstatky zdiva, jež našel ještě A. Sedláček, nejsou již téměř patrné, s výjimkou náznaku zbytků věže s prohlubeninou uprostřed. F. A. Heber nazval hrad „matkou malesické tvrze“.
Místo, kde stával hrad Kyjov je asi 1 km severovýchodním směrem od Malesic (velmi pohodlnou cestou lze na zříceninu dojít od malesických novostaveb (domku na okraji vsi).
Ves Malesice i její majitel Zdeslav, syn Ratmírův, se v pramenech připomínají v r. 1239. Zakladatelem hradu Kyjova byl pravděpodobně až Děpolt z Malesic, známý v letech 1297 až 1321. Ten byl nejmladším synem Děpolta ze Zbiroha (z rodu Drslaviců – erbu polotrojříčí různého barevného složení; např. Rýzmburkové, Černínové, Švihovští) a kolem r. 1300 se oddělil od svých bratří. V r. 1339 držel kyjovský statek Břetislav, snad jeho syn.
R. 1344 snad Kyjov patřil Sezemovi z Vrtby, jistě však jeho synovi Peškovi či Petrovi z Vrtby. Ten 1365 vyměnil v pramenech poprvé uvedený hrad Kyjov a ves Malesice s rychtou, mlýny, lesy, lukami atd. s opatem kladrubského kláštera Rackem za blíže neurčenou ves Liben a 320 kop pražských grošů.
Není rovněž známo, jaký vztah měl k hradu Jetřich z Kyjova, jenž byl r. 1437 purkrabím v Rokycanech. Stejně jako jiné církevní statky zabral zřejmě i Malesice některý z bohatých plzeňských měšťanů, kteří v té době získávali majetek v okolí Plzně.
 
Zestručněno dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Západní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Milosl. Bělohlávka, Nakl. Svoboda, Praha, 1985;
 
Skála/kámen, na které hrad stál:         zvětralé karbonské usazeniny

foto (c) t.kordač, 2016