Jdi na obsah Jdi na menu
 


Červený Hrádek, zámek u Sedlčan

 

Červený Hrádek je čtvrtí města Sedlčany asi dva kilometry východně od centra. V minulosti byl samostatnou obcí. Stojí zde stejnojmenný zámek, chráněný od roku 1958 jako kulturní památka.
První zmínka o vsi a tvrzi Hrádek pochází z roku 1285, kdy se zde uvádějí asi bratři Jan, Mírek, Jaksa a Chalata z Hrádku. Původně poplužní dvůr založený ve stejné době jako tvrz se časem rozrostl v osadu zvanou Podhradec, jejíž název byl po roce 1788 změněn na Červený Hrádek.
V roce 1400 ves držel Heřman z Říčan a z Hrádku a jeho potomci (vč. části statku Kosova Hora), v roce 1508 pak Bohuslav Břekovec z Ostromeče. V době jeho vlastnictví se sídlo již označuje jako Červený Hrádek. Roku 1518 odkázal toto zboží Bohuslav Břekovec svým synům Janovi a Petrovi Břekovcům z Ostromeče.
V roce 1560 koupil Zboží Červený Hrádek Zikmund Valkoun z Adlaru (+1572). Jeho vdova Magdaléna z Říčan se podruhé vdala za Jana Prostibořského z Vrtby a Červený Hrádek pak dědí její syn z druhého manželství Sezema z Vrtby (+1648). Roku 1657 připadl Červený Hrádek jednomu ze Sezemových synů – Janovi Františkovi z Vrtby. Ze soupisu se zde uvádí, že tvrz (hrádek/zámek) má padací most, 6 velkých a malých pokojů, 6 komor, palác, kancelář, jídelnu, dvě spižírny, kuchyň, pekárnu, stáje pro 10 koní, dva suché sklepy a jeden podzemní klenutý sklep.
V dalším období se majitelé často střídali a hrádek také koncem 17. století vyhořel. Následně byl obnoven a sloužil jako ubytování úředníků panství Kosova Hora (Červ. Hrádek k tomuto panství příslušel). Roku 1837 kupuje toto zboží František Mladota ze Solopysk a Červený Hrádek se stává opět rezidencí majitele panství.
Na místě zámku původně stávala opevněná gotická tvrz ze 13. století. Z dochovaných zbytků hráze lze soudit, že při zadržení vody potoka Mastníku fungovala jako vodní tvrz, včetně padacího mostu. Červeným Hrádkem byla tvrz nazývána asi od 16. století.
Současná podoba zámku je z let 1844-1894, kdy byl přestavěn v romantickém (historizujícím) stylu. Po roce 1893 přestavbu řídil pražský stavitel Josef Freyn, kterému asistoval jeho příbuzný, tehdejší student Vídeňské akademie výtvarných umění Jan Kotěra. Po roce 1895 už stavbu vedl Kotěra sám. Přestavba proběhla z iniciativy barona Johanna Mladoty von Solopysk. Exteriér je v novogotickém stylu, zatímco v interiérech převládá inspirace secesí. Ze stejné doby pochází i věž s cimbuřím a sedlovou střechou.
V majetku rodu Mladotů zůstal hrad až do roku 1948, kdy byl zabaven státem. Po roce 1989 byl Mladotům zámek vrácen. Ti vymřeli Janem Mladotou v roce 2001 a hrad odkázali do soukromých rukou.
 
Zestručněno dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Západní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Milosl. Bělohlávka, Nakl. Svoboda, Praha, 1985;
 
Mladotové ze Solopysk

mladotove-ze-solopysk-web-1.jpg

foto (c) t.kordač, 2017