Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělská hora

Hrad zvaný též Engelsburg.

Hrad se nachází ve stejnojmenném městečku při cestě do Karlových Varů (či z Karlových Varů na Prahu) nedaleko Bochova, na skále vysoko nad okolní krajinou. Augustin Sedláček dokonce tvrdí, že Andělská Hora „k nejkrásnějším zříceninám našeho království patří“.

Hrad nechali vystavět na svém panství koncem 14. nebo hned na počátku 15. století páni z Rýzmburka (také z Oseka; rozrod Hrabišici). První zmínka je z roku 1402, kdy je zde majitelem panství uváděn Boreš Hrabě z Rýzmburka. Držitelem samotného pozdně gotického hradu je ovšem jiný příslušník tohoto rodu – Boreš mladší z Rýzmburka, který byl odpůrcem krále Václava IV. a členem panské jednoty. Jeho synové hrad postoupili Oldřichovi Zajíci z Házmburka (bratr arcibiskupa Zbyňka) a záhy hrad mění častěji svého držitele. V období husitství se roku 1430 hradu zmocnil hejtman husitských rebelů Jakoubek z Vřesovic, který z Andělské Hory plenil blízké i vzdálenější okolí.

Roku 1437 se hrad spolu s celým Loketskem dostává do držení Šliků. Tento rod pravděpodobně staví nejstarší kamennou část hradu – čtyřhranná obytná budova na nejvyšším bodě skály (hradu).

V době vlády Jiřího z Poděbrad se hradu a okolního panství zmocnili páni z Plavna (saská šlechta), kterým pak Vladislav II. Jagellonský potvrdil držení tohoto statku. V té době byl představitelem rodu v Čechách Jindřich III. z Plavna, který pod hradem založil městečko a hrad samotný zásadně upravil jako svou rezidenci (dal postavit na východní části skály dvoupatrový renesanční palác). Panství pak vlastnili ještě další dvě generace Plavenských (syn Jindřicha III – Jindřich IV. a pak i jeho synové Jindřich V. a Jindřich VI.). V předbělohorském období drží hrad rod Colonnů z Felsu, kterým je i toto panství po porážce stavovského povstání zkonfiskováno. Po bitvě na Bílé hoře hrad koupil Heřman Černín z Chudenic. Tento rod ho pak s drobnými přestávkami držel až do roku 1945.

Nejstarší částí hradu je Horní palác z období přestavby v době Šliků, ostatní části jsou již pozdější a nejpravděpodobněji z doby vlastnictví pánů z Plavna.

Hrad prý patří k místům s velkou pozitivní energií.

Zestručněno dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Západní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Milosl. Bělohlávka, Nakl. Svoboda, Praha, 1985; a dle Čas hradů v Čechách, díl. 1, spoluautorky Dr. Ludmily Koubové, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;

 

h_z-oseka_riesenberku_hrabisici-web.jpgslikove-web.jpg

v_z-vresovic-web.jpg

c_colonna-z-felzu-web.jpg cerninove-z-chudenic-web.jpg 

 

  

Kámen / Skála, na kterých hrad stojí: třetihorní vulkanity (čedič, znělec, trachyt).

Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha

 

foto © t. kordač (21.3.2015; první návštěva 15.8.2004)