Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahrádky (Klosterberg/Kotrbejk) zřícenina hradu

Hrad u bývalé obce Zahrádka vznikl ve 14. století a byl zničen zřejmě za husitských válek. V 15. století je uváděn již jako pustý. Byl vystavěn na výrazném ostrohu nad soutokem Želivky a Blažejovického potoka. Dodnes se zachovaly pouze terénní nerovnosti.

Zahrádecký hrad stával na levém břehu Želivky na příkrém ostrohu mezi řekou Želivkou a Blažejovickým potokem, který ostrov obtékal na západní straně a na severní straně se vléval do Želivky. Ostroh byl k založení hradu velmi příhodný, protože jeho stráně, spadající k Želivce, byly velmi strmé. Zakladatel hradu nechal překopat opyš před hradištěm a na rovině vybudoval dva hluboké příkopy. Protože rovina, jež byla vhodná k vybudování příjezdu do hradu, byla na opačné straně od městečka, byla cesta zřízena od řeky, dále přes Blažejovický potok, po severnějším volnějším svahu ostrohu a pod samotným hradem se stočila k přednímu příkopu, přešla ho a vedla mezi oběma příkopy k bráně. Ještě začátkem 20. století byla brána prý znatelná a činila jakousi prohlubeň ve vysokém valu, který vznikl sesutím hrubé zdi. Hrad byl založen do čtverhranu, který uzavíralo značně vysoké zdivo, z nějž zbyly jenom základy. V severovýchodním rohu čtverhranu byly znát ještě zbytky paláce. Uprostřed hradiště byl skalnatá vyvýšenina, na jejímž vrcholu stála asi dřevěná strážní věžička. Tradice v lidovém podání říká, že tu kdysi stával klášter a během času dali hradišti název od tohoto mylného domnění odvozený - Klosterberg, zkomolený později na Kotrbejk. Ve starých listinách je označován hrad jako Zahrádka a také se uvádí „Zahrádka hrad“.

Hrad byl osídlen zřejmě jen od svého vzniku koncem 13. či počátkem 14. století a snad až do husitských válek. Sídlili zde nejspíše proboštové (správci) církevního majetku. Okolí obce Zahrádka věnoval Vyšehradské kapitule již Přemysl Otakar I. na počátku 13. století. Po roce 1436 přešel hrad i s obcí do držení Mikuláše Trčky z Lípy, který je připojil k panství svého sídla na hradě v Lipnici.

Kostel sv. Víta v Zahrádkách

Jednou z mála staveb, která dodnes stojí z bývalého městečka Zahrádky, je původně románský kostel sv. Víta (lze spatřit na několika fotkách z prostoru hradu Zahrádky; pozn. tk). První přímou zprávu o kostele uvádí darovací listina Přemysla Otakara I z 26. června 1219, kterou postoupil ves Zahrádka s kostelem a újezdem k ní příslušejícím Vyšehradské kapitule. V té době se však jednalo o menší stavbu vybudovanou okolo roku 1200. Její základy byly objeveny při archeologickém průzkumu v roce 1976-1977 a jsou dnes vyznačeny v dlažbě uvnitř kostela.

Současná stavba byla založena po roce 1219 či 1225 a byla několikrát přestavována. Barokní přestavbu provedl Jan Leopold Donát, kníže z Trautsonu, v r. 1738. Při barokní přestavbě byl kostel prodloužen směrem k západu. Po požáru, který Zahrádku postihl v r. 1783, byl kostel obnoven až v r. 1787. Další úprava byla provedena v r. 1811 a po požáru v roce 1850. V období první republiky byla osazena secesní okna a provedena nová výmalba kostela.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl VI., Východní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Tomáše Šimka, Nakl. Svoboda, Praha, 1989.

 

     Vyšehradská kapitula                Trčkové z Lípy

v-_vysehradska-kapitula-web.jpg trckove-z-lipy-web.jpg

foto (c) t.kordač, 2018