Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oheb

Hrad se nachází na východním kraji údolní nádrže Seč, při toku řeky Chrudimky, která zde vytváří velký oblouk - oheb. Protáhlý ostroh je zároveň poloostrovem vbíhajícím do vodní plochy nádrže.

Prvně je místo uváděno okolo roku 1315 jako majetek vilémovského kláštera. Ten ho dal do zástavy majiteli blízkého Vildštejna – Hrabišovi z Paběnic (rodem Hrabišic) s podmínkou, že na ostrohu nevystaví hrad. Po jeho smrti byl Oheb Hrabišovými syny vrácen klášteru.

Hrad byl postaven pravděpodobně až ve druhé polovině 14. století z popudu vilémovského kláštera a k ochraně jeho majetků. Roku 1405 je majitelem hradu Ješek z Popovce a Ohebu (vlastník nedalekého Vildštejna). Král Václav IV. pak hrad po roce 1408 jako odúmrt věnoval do zástavy kutnohorskému mincmistru Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. V době husitských válek nejsou zprávy o osudu hradu. Pravděpodobně se ho roku 1429 zmocnil (stejně jako nedaleké Lichnice) husitský hejtman Hertvík z Rušinova, kterému tuto držbu král Zikmund roku 1436 potvrdil. V roce 1455 postoupil Hertvík Oheb Burianovi Trčkovi z Lípy. V té době se stává hrad střediskem majetků Trčků v oblasti Železných hor. Jeho význam pak zaniká koncem 15. století, kdy tuto oblast Trčkové připojili k panství Lichnice.
Do hradu se vstupovalo branou na východní straně umístěnou ve věži nad hradním příkopem (tato věž je dosud velmi pěkně zachovalá).
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl VI., Východní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Tomáše Šimka, Nakl. Svoboda, Praha, 1989, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;
 
Kámen / Skála, na kterých hrad stojí:   silně metamorfované horniny (svory, ruly
                                          amfibolity, granulity, erlany, migmatity,
                                          krystalické vápence).
 
Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha
foto © t. kordač