Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nelechov / Melechov, tvrz

Nelechovská tvrz (nazývaná též Melechovská nebo Koutecká tvrz, ale také jen Nelechov či Melechov) je postavená v gotickém stylu, její zřícenina se nachází severně od obce Kouty v úpatí kopce Melechov. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Byla postavena nejspíše koncem 14. století. Počátkem 15. století se na tvrzi Nelechov uvádějí bratři Albert a Ratimír z Nelechova. Po smrti Alberta z Nelechova (přitiskl svou pečeť na stížný list české šlechty proti upálení Mistra Jana Husa v Kostnici) r. 1421 zde až do roku 1437 žil jeho syn Petr Skála z Nelechova. Po jeho smrti připadla tvrz Nelechov jako odúmrť českému králi Zikmundovi. Po dlouhém sporu se tvrz dostala do držení Matěje z Tisu. V roce 1554 patřila tvrz Václavu Sokolovi z Leskovic, který také zasedal i na zemském sněmu.

Následně pak v období asi 90ti let – mezi 1454 – 1540 se majitelé tvrze často střídají. 1540 získává tvrz s panstvím Jan starší Trčka z Lípy a roku 1552 ji ovšem spravují poručníci jeho nezletilých dětí – Jaroslav a Markéta ze Šelmberka a na Kosti a Jan z Pernštejna. V tomto období však tvrz pustne a jako rezidence není udržována.

Dnes na okraji lesa nedaleko vsi Kouty dosud stojí část věžovité budovy čtvercového půdorysu – pravděpodobně palác. Kolem vyvýšeniny, na které stojí palác, jsou dosud patrné příkopy a nízké valy. Nedaleko je rovněž vyschlý rybník, ze kterého byla do příkopu napouštěna voda.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl VI., Východní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Tomáše Šimka, Nakl. Svoboda, Praha, 1989, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;

foto (c) t.kordač, 2018