Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lipnice nad Sázavou

Hrad Lipnice nad Sázavou dosud stojí na protáhlém návrší nad stejnojmenným městečkem ve Východních Čechách. Hrad byl založen spolu s městečkem jako svým podhradím okolo 1310. Zmiňován je v pramenech roku 1316, kdy je v majetku Ronovce Raimunda z Lichtemburka, který byl hejtmanem markrabství moravského. V roce 1319 se však předáním králem Janem Lucemburským dostává hrad do držení Jindřicha z Lipé (dalšího Ronovce), nejvyššího maršálka království. Jindřich vyměnil Lipnici s králem za své hrady Ronov, Ojvín (Oybin) a Schönbach v Žitavě.  Páni z Lipé drželi Lipnici až do roku 1370, kdy ji koupil jako velmi zadluženou král Karel IV. a lipnické podhradí povýšil na městečko a udělil mu práva Německého Brodu. Následně hrad drželi Landštejnové (ti založili v městečku školu), Vartemberkové a neoprávněně i husitský rebel Smil z Křemže. Po odeznění husitské rebélie koupil hrad od poručníka Vartemberských dědiců Oldřicha z Rožmberka Mikuláš Trčka z Lípy. Z období držení Trčků jsou pak datovány velké úpravy a zlepšení budov hradu. V letech 1561 – 1594 drželi hrad Thurnové, kteří rovněž upravovali hrad, ale snažili se i o vylepšení prosperity panství jako celku. Trčkové hrad a panství získali znovu roku 1594, kdy ho Martin z Thurnu prodal Janu Rudolfovi Trčkovi z Lípy. Ten ho připojil k panství Světlá nad Sázavou a za svého života uchránil před pobělohorskými konfiskacemi. Po jeho smrti (+1634) však část majetku rodu Trčků (a s ní i Lipnice) propadla konfiskaci a roku 1636 získal, nyní již opět samostatné, panství Lipnice císařský důstojník francouzského původu Matouš z Vernieru. V té době patřilo k hradu Lipnice podhradní městečko a 11 vesnic. Za 30leté války se hradu dlouho vyhýbaly tehdejší střety se švédskými vojsky. Až po bitvě u Jankova generálmajor Douglas hrad rychlým výpadem s velkou přesilou dobyl. Vernierové drželi hrad a panství až do 1760. Po nich pak rodiny Palm a Trautmannsdorf – ti však již do oprav neinvestovali a zanechávali hrad dále chátrající.  Až počátkem 20. století, za vzedmutí národní a regionální hrdosti se několikeré spolky zasadili o zahájení oprav hradu.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl VI., Východní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Tomáše Šimka, Nakl. Svoboda, Praha, 1989, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;

 

  z Lichtemburka        z Landštejna            z Vartemberka      Smil z Křemže     Trčkové z Lípy

01-ronovci-lichtemburkove-----web.jpg 02-e_z-landstejna-----kopie.jpg 03-vartemberkove-web.jpg 04-smil-z-kremze.jpg 05-trckove-z-lipy-web.jpg

foto (c) t.kordač, 2018