Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karlík, zříc. hrádku

Podle pověsti s v těchto místech (Dobřichovice, Karlík) před staletími usadil rod Dobřichův, podle něhož byla osada zprvu zvána „Dobřichovo“. Sídlem Dobřichovým byl hrádek na ostrohu nad dnešním Karlíkem a tvrz u Berounky střežící brod přes řeku.  Za časů Boleslava II. přijal i rod Dobřichův křesťanství a z piety ke starému sídlu byla v Karlíku vystavěna románská rotunda zasvěcená sv. Martinovi, která nyní tvoří presbyterium současného kostela v Karlíku. Původ této rotundy kladou  znalci na počátek 12. století. Kolem kaple pak vznikl i křesťanský hřbitov.

Když Boleslav II. založil na sklonku svého života benediktinský klášter  sv. Jana Křtitele na soutoku Vltavy a Sázavy (dnešní ostrov sv. Kiliána v Davli) daroval tomuto klášteru osadu Karlík  s kaplí a desátky lidí tam usedlých.

Velký význam pro Karlík mělo období vlády Karla IV.  V té době byl Karlický hrad (podle známých rozměrů  zachovaných stop valů  a zbytků spíše hrádek)  významnou součástí systému  bránícího Karlštejn.  Císař Karel opevněný ostroh pravděpodobně r. 1358 upravil v malou pevnou tvrz – hrádek, který plnil nejen funkci hlásky, ale též ochrany cesty z Prahy přes Vonoklasy na Mořinu a na Karlštejn a podle pověsti byl i občasným  útočištěm  manželek  Karla IV. při jejich  návštěvách  v tomto kraji.  Z této doby se datuje i zakládání vinic v oblasti Karlíka, z nichž se dodnes dochovaly jen názvy „Viničná alej“  „ Pod vinicí „ a „Krásná stráň“.
Pravdou je, že ženy na Karlštejn směly a směly na něm i nocovat. Císař Karel IV. vydal nařízení, které se však týkalo pouze Velké věže vzhledem k jejímu posvátnému významu – a to, že v jejích prostorách nesmí nikdo spát či léhat s ženou, i kdyby to byla jeho manželka.
V období husitských válek  byl Karlický hrádek  během obléhání Karlštejna  Husity značně poškozen  a  z této zkázy se už nevzpamatoval.  V době třicetileté války už byl pustý a místní obyvatelé si  kámen z jeho zdí postupně rozebírali na své stavby a zbytek se rozpadal. Dnes najdeme na ostrohu nad Karlickým údolím jen stopy  po příkopech a valech.
 

foto © t. kordač; několika podzimních fotografií je autor Z. Susa ze Středokluk