Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jevín, zřícenina hradu

Dnes už jen výrazné terénní vlny připomínají hrad Jevín, který stával na ostrožně nad vsí Jeviněves.

Obec byla pravděpodobně založela koncem 13. století. Jako první majitel hradu Jevína a vsi se uvádí pan Pešek z Válovic. Později, za vlády Karla IV., byl hrad jako sídlo loupeživého rytíře a jeho lapků dobyt a pobořen. V 17. století byl majitelem vsi a hradu hrabě Chotek. Ten postavil velký dům ve stylu venkovského zámečku (nynější č.p1). V té době žilo v obci 465 obyvatel v 90-ti staveních. Zdejší velkostatek byl v roce 1922 rozparcelován a Chotkovým zbyla jen vinice a ostrožna, kde stával hrad Jevín.
Obec Jeviněves pod ostrožnou s hradem byla charakteru převážně domkářského, kde žily rodiny většinou tak, že muž-živitel rodiny docházel do zaměstnání mimo domov a manželka pracovala na malých polních dílcích, nebo u statkářů.
Byl zde prováděn archeologický výzkum a nálezy nádob a zbraní jsou uloženy v Národním muzeu v Praze a v muzeu v Litoměřicích. Místo je zapsáno jako chráněná památka Národního památkového úřadu v Praze.
Nad údolím kolem ostrožny vedla v minulosti obchodní cesta Praha – Drážďany (tzv. Lužická cesta), kterou dnes kopíruje turistická stezka (červená turistická trasa) vedoucí katastrem Jeviněves až na horu Říp.
 
Upraveno dle stránek obce Jeviněves; dílčí údaje Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Nakl. Svoboda 1984

foto © t. kordač