Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrad u Čtyřkol

O tomto hradu prameny ničeho neuvádějí. Jen prof. Durdík v souvislosti s výzkumem hradu Zlenice o Hradu u Čtyřkol (coby těsném sousedovi Zlenic) konstatuje, že by se mohlo jednat o hrad tzv. Přechodného období, tedy přechodného mezi hradištěm a hradem (pravděpodobně ještě před 13. stoletím). Tomu by snad napovídala podobnost stavebního prostoru s hradem Angerbach v západních Čechách (to je ovšem názor autora těchto stránek). Jakákoliv spojitost (s výjimkou blízkosti umístění) s hradem Zlenice nebyla prokázána. U hradu u Čtyřkol tedy neznáme ani jeho jméno. Je to tedy torzo hradu nedaleko obce Čtyřkoly na ostrožně (ze tří stran chráněné srázem) nad ústím říčky Mnichovky do Sázavy (přímo naproti hradu Zlenice). Od roku 1958 je Hrad u Čtyřkol chráněn jako kulturní památka ČR (škoda, že tomu neodpovídá alespoň úprava celého prostoru, nebo označení; tk). Dochovaly se valy, příkopy a reliéfní základy budov. Přístup vedl od západu, kde možná bývalo předhradí - prostor je dnes zničen tratí a chatami. Nad šíjovým příkopem se zvedá mohutný val, který se dochoval z opevnění hradu z této strany. Areál je i dnes znatelně rozdělen do tří úrovní rozdílných výšek. V první, nejvyšší části stávala budova čtvercového půdorysu, ve druhé níže položené střední části bylo dvojdílné obdélné stavení. Obě tyto budovy stály volně v nádvoří. Třetí část, nejnižší nesla pravděpodobně drobnější zástavbu. Tato třetí východní strana areálu končí srázem k Sázavě.

kulturni-pamatka_-----kopie.jpg

 

 

foto (c) t.kordač 2015