Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čejchanův Hrádek (Čejchanov)

Čajchanův Hrádek (Čejchanův Hrádek), původně zvaný Hrádek Čajchanov (Čejchanov), stával severozápadně od nynějšího zámku Komorní Hrádek na ostrohu spadajícím na dvou stranách příkře do údolí Sázavy; z třetí strany je prostor hradu přirozeně chráněn potokem přitékajícím do Sázavy.
Založen byl asi koncem 13. století, snad některým z předků pánů z Dubé. Své jméno dostal po Čajchanovi, jenž se v r. 1356 připomíná jako patron kostela v Choceradech. Kolem r. 1400 za vlády krále Václava IV. opanoval hrad loupeživý rytíř Jan Zoula z Ostředka, který se aktivně zúčastnil se svou družinou drobné domácí války v Čechách v době zajetí krále Václava IV. panskou jednotou; přepadal na silnicích kupce i šlechtice. Později se zmocnil i sousedního hradu Dubé. V r. 1404 dobyla zemská hotovost pod velením arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka Čejchanov, Zoulovu družinu zajala a otec Jana Zouly Mikeš byl odsouzen k smrti oběšením (nebyla mu povolena výsada šlechticů – být sťat mečem). Podle starých letopisů prý Mikuláše Zoula doprovodil na šibenici Jan Hus z Husince.
Hrad byl tehdy zcela rozbořen; místo, kde stával, i s příslušným zbožím daroval král Václav IV. podkomořímu Mikuláši Augustinovi z Prahy. Později si nedaleko bývalého Čajchanova Hrádku postavil s královým svolením nový hrad (Komorní Hrádek) purkrabí vyšehradský - Racek z Dvojic.
A. Sedláček popsal Čajchanův Hrádek podle zbytků, které byly nalezeny v době, kdy projevil o historii hradu zájem kníže Khevenhüller-Metsch, tehdejší majitel Komorního Hrádku. Zjistil zde dva příkopy, jež zajištovaly hradní ostroh, dále předpokládal zvedací most, po němž se přicházelo k bráně, opevněné hranolovou věží. Předhradí mělo půdorys nepravidelného čtyřúhelníku, na třech stranách obklopeného hradbou. Vlastní hrad, menší než předhradí, stál za druhým příkopem. Samotný hrad na druhé části ostrohu byl tvořen obytnou věží – donjonem, ze kterého se nedochovalo nic. Dnes jsou patrné jen zbytky hradby a část zdiva vstupní brány.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl VI., Východní Čechy, kolektiv autorů pod vedením dr. Tomáše Šimka, Nakl. Svoboda, Praha, 1989, a Čas hradů v Čechách, díl 2, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P. 1998, Praha;

kulturni-pamatka_-----kopie.jpg

zoulove-z-ostredka.jpg

   Zoulové z Ostředka

foto (c) t. kordač