Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvířetice

Hrad stojí asi 1 km jihozápadně od Bakova nad Jizerou, ovšem cesta autem až k hradu vede přes obec Zvířetice a pak je to asi 3,5 km.

Mohutnou a rozlehlou zříceninu založil pravděpodobně na počátku 14. století Zdislav z Lemberka, původem Markvartic (tento rod nesl ve znaku zlatou lvici na modrém poli; Lemberkové zaměnili lvici za stříbrno černě dělený štít; Vartemberkové, též původem Markvartici, zaměnili lvici za zlato černě dělený štít) a syn slavného Havla a Zdislavy (později svaté) dědil Boleslavské statky Lemberského panství. Hrad byl velmi dobře umístěn a chráněn ze tří stran přirozeným přírodním terénem. Jen na západní straně musel Lemberk vybudovat tzv. šíjový příkop, který navíc na obou stranách uzavřel zdmi navazujícími na samotný korpus hradu.

Lemberkové ze Zvířetic (později jen ze Zvířetic) byli někdy významnější, jindy méně. Vždy se však účastnili hlavního dění v Čechách. Rod držel hrad a panství až do roku 1504. Tehdy prodal hrad Hašek ze Zvířetic panu Václavovi Sezimovi z Ústí. Jeho potomci však hrad prodali Janovi z Vartemberka (+1543). Jeho syn Adam se zasloužil o zásadní stavební úpravy hradu – například severní věž zvýšil o dvě patra (což je patrné dodnes) a hrad se měnil spíše v zámek, neboť nároky šlechty na bydlení ve druhé polovině 16 století se velmi změnily. Počátkem 17. stol. prodali Vartemberkové hrad Jiřímu Vratislavovi z Mitrovic – ten však zemřel bezdětný a jeho dědici Janu Vlkovi z Kvítkova byl hrad pro účast ve stavovském povstání konfiskován. Záhy poté se vlastníkem hradu a panství stal Albrecht z Valdštejna. Ten ho však postoupil příbuznému Maxmiliánovi z Valdštejna – tan však již na hradě nebydlel (obýval zámek Mnichovo Hradiště) a hrad upravený na zámek začal pustnout.
 
Zpracáno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984.

foto © t. kordač