Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zbirohy

... (také Zbiroh)

 
Zřícenina hradu Zbirohy stojí dodnes na skalním ostrohu nad stejnojmennou obcí a severovýchodním směrem od obce Rakousy, které jsou na poloostrově, který zde svým ohbím vytváří řeka Jizera.
Pozůstatky zdiva a sklepů, které se dodnes zachovaly, dosvědčují, že to byl hrad svým rozsahem menší. Dochovaly se zbytky čtyřhranné věže na východním skalisku (oddělena od hlavního korpusu hradu příkopem), zdivo obdélníkového paláce (orientován východo-západním směrem) a sklepení pod palácem z velké části vytesané ve skále. Při vstupu do hradu (ze severozápadu) je rovněž zřetelný zbytek bašty a na nádvoří u paláce lze dosud vidět cisternu na vodu. Omezené místo kde hrad stojí, určilo jeho protáhlý a úzký půdorys. Je pravděpodobné, že většina obytných budov byly dřevěné nástavby.
Hrad byl vybudován rodem Vartemberků asi v první polovině 14. století. Pravděpodobně byl sídlem některého ze synů Havla z Lemberka. Vartemberkové od 12. století vládli v této oblasti severních Čech. Hrad je doložen v době Václava IV. (1361-1419), kdy ho drží mocný šlechtic Markvart z Vartemberka a na Kosti. Pro jeho spory s lužickými městy (Žitavou, Zhořelcem a Löbau), kdy v odvetu za neuspokojivý výsledek sporů začal Markvart přepadávat kupce přicházející z těchto měst do Čech, král Václav IV. okolo roku 1390 s vojskem dobyl Markvartovy hrady Žleby, Hrubý Rohozec a Zbirohy a konfiskoval mu tento majetek. Zbirohy poté získal Ota z Bergova, držitel nedalekých Trosek (jeho syn Jan byl v bitvě u Lipan zajat jako příslušník husitské strany; zemřel okolo r. 1458 – hrad je v té době uváděn jako pustý).
Husitské nepokoje se Zbirohům, zdá se, vyhnuly, ale později byly dobyty a zpustošeny krajskou hotovostí, neboť se staly sídlem lapků, kteří sužovali celé okolí.
Oblast v okolí hradu je mezi obcemi Michovka, Rohliny a Zbirohy přírodní rezervací Bučiny u Rakous.
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy (str. 533 a 534), kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 1 (str. 46), spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;
 

lemberkove-vartemberkove-01.jpg

z Lemberka                     z Vartemberka
 
Kámen / Skála, na kterých hrad stojí:   křídové pískovce a opuky.
 
Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha
 
foto © t. kordač 2014