Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásadka, zámek

Zřícenina zámku stojí severně od Mnichova Hradiště na okraji obce Sychrov a nad soutokem Jizery a říčky Mohelky.
První zprávy prameny uvádí až k roku 1406, ale je pravděpodobné, že tvrz byla na tomto místě založena již ve 14. století. Zakladateli původní tvrze byli nejspíše vladykové či rytíři Zásadští ze Zásady. V 15. století patří Zásadka rodu Čůchů (Čouchům) ze Zásady (erbu bílého psa ve skoku na červeném štítu). Z tohoto rodu byl oblíbencem krále Václava IV. Jan Čůch ze Zásady – podmaršálek královského dvora. Roku 1439 je pak uváděn Petr Čůch z Navarova (Návarova) na Zásadce. Později v 15. století byla původní tvrz značně přestavěna a prameny již zmiňují „hrad Nová Zásadka“.
Z hradu samotného se již nic nezachovalo a lze spíše jen tušit dle terénu samotného ostrohu, jak byl asi situován. Po polovině 16. století (r. 1560) koupil Zásadku (tehdy ještě jako hrad) Zikmund Vančura z Řehnic na Valečově. Jelikož se o hrad Valečov musel dělit, přenesl svou residenci na Zásadku a hrad přestavěl v renesančním slohu na zámek.

V dalším období se majitelé zámku často střídají. Až roku 1604 se zámek dostává do držení Václava Budovce z Budova (+21.6.1621 sťat na Staroměstském náměstí jako druhý v pořadí, aktivní politik strany podobojí a velmi vzdělaný renesanční šlechtic, autor spisu Antialkorán). Ten zámek dále upravoval a nechal i postavit vstupní bránu doplněnou o alianční znak svůj a své manželky Anny z Vartemberka. Po konfiskaci Budovcova majetku střídá Zásadka často majitele, až se koncem 17. století dostává do rukou Valdštejnů, kteří ji připojili k panství Mnichovo Hradiště a tak ji drželi až do roku 1945.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;

foto (c) t.kordač, 2016