Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrabinec_Vrabín

(také jen Vrabín)

Rozeklaná skaliska se zdvihají z údolí Rychnovského potoka nad obcemi Přední Lhota a Babětín. Přístupný je po červené turistické značce vedoucí z Těchlovic (lze na ni ovšem přijíti i u prvního domu v Přední Lhotě, přijedete-li od Babětína). Značená cesta stoupá loukou mezi domy - na tomto místě najdeme i informační panel. Pěšina vede křovinami a lesem vzhůru až na pastvinu, podél které lze dojíti až k severní straně příkré skály Vrabince. Na této severní straně snad bývalo i předhradí, neboť zde vrch není příliš příkrý a nachází se zde zřícenina hospodářského dvora. Odtud lze pak vystoupat až na vrchol jednoho ze skalisek Vrabince se zachovalým zbytkem zdiva. Závěrečný výstup na druhé skalisko je mírně obtížný, usnadňují ho ale spojené řetězy, co pomůcka lezce odvážného. I tak je třeba dbát maximální opatrnosti.
Hrad Vrabín, později zvaný Vrabinec, má dodnes zachované zbytky čedičového zdiva. Obydlí zbrojnošů byla při severní patě skály u přístupové cesty k hradu. Hrad je dosud obestřen tajemnými pověstmi, které mu připisují až kultovní význam.
Vrabín dali stavět páni z Těchlovic, kteří zde chtěli ve 14. století založit panství, které by konkurovalo Děčínu. Stavitelem byl pravděpodobně Ješek z Těchlovic, který se počátkem 15. stol. (1403) píše „na Vrabíně“, poté „na Vrabinci“. Po roce 1415 však odtud rod z Těchlovic odchází (do Stružnice) a hrad se dostává Vartemberkům v osobě Zikmunda z Vartemberka. Není v pramenech zaznamenáno, že by byl Vrabinec dobyt ve válkách Vartemberků s lužickým šestiměstím. Roku 1504 král Vladislav Jagellonský potvrdil Zikmundovi mladšímu z Vartemberka držbu Vrabince co středu rozsáhlého panství s mnoha vesnicemi – mezi nimi i Nebočady, Předni Lhota a Libeč (dnes Rytířov). K roku 1515, kdy hrad a panství prodává Mikuláš Trčka z Lípy saskému rodu ze Salhausenu, je hrad Vrabinec uváděn jako pustý.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 1, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;

 

      z Těchlovic                z Vartemberka            Trčkové z Lípy

 web-techlovec-z-techlovic.jpg  vartemberkove-web.jpg  trckove-z-lipy-web.jpg

 

 

foto (c) t.kordač, 2016