Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítkovec, hrad u Holanského ryb.

Torzo hradu stojí na ostrohu na jihozápadním okraji Holanského rybníku, který byl založen roku 1455. Dodnes se zachovaly jen zdi rohu paláce vysoké stále asi 7 metrů. Ve zdi je i pozůstatek jedné střílny a několik otvorů pro trámy.
Hrad Vítkovec (někdy zvaný také Milčany) dal postavit pan Václav z Vartemberka někdy počátkem 16. století (pravděpodobně po roce 1503) pro své zděděné panství a své osobní pohodlí. Datace založení hradu vypovídá o tom, že patřil mezi nejmladší hrady v Čechách. Centrem panství byl Rybnov. Václav z Vartemberka držel i Jestřebí, část České Lípy a Chudý hrádek.
Václav z Vartemberka se účastnil roku 1547 odboje pro králi Ferdinandovi I. a trestem mu bylo učiněno z jeho majetků manství. Po jeho smrti roku 1552 sídlila na hradě Vítkovci vdova Kateřina Vartemberská, roz. z Hungerkoštu, která byla poručnicí dvou nezletilých synu Václavových, a to Jana a Kryštofa. Hrad býval v pramenech nazýván Kickelsberg a po roce 1560 na něm sídlili již jen poddaní úředníci panství. Po Bílé hoře byl ještě hrad uváděn i s poplužním dvorem a roku 1622 byl konfiskován Janu Jiřímu z Vartemberka. Hrad zpustl pravděpodobně za 30ti leté války.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři pod vedením odpovědného redaktora Dr. Julia Klementa, odborný poradce Ing. Jan Zvonimír hrabě Kořenský, grafická úprava Milan Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;
 
                                    Vartemberkové

vartemberkove-web.jpg

foto (c) t.kordač, 2015