Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tolštejn

(Dohlenstein = Kavčí skála)

Rozsáhlá zřícenina hradu stojí na skále nedaleko obce Jiřetín pod Jedlovou (v blízkosti Varnsdorfu). Hrad vybudovali pravděpodobně již po polovině 13. století Vartemberkové k ochraně svých statků v severních Čechách. Prvním doloženým majitelem byl Vaněk z Vartemberka (1325 – 1363), nejvyšší číšník Království českého a držitel Vartemberka, Zákup a Děvína. Svou expanzivní rodovou politikou narážel na odpor ze strany hornolužických měst. Ta hrad při výpravě roku 1337 dobyla. Hrad ovšem Vartemberkům zůstal po celé 14. století. Až Václav z Vartemberka prodal roku 1402 hrad s panstvím Hynkovi Berkovi z Dubé. Ronovci tak scelili svá severočeská panství.
V období vlády Jiřího z Poděbrad Berkové z Dubé hrad a panství neudrželi pro svůj odboj proti králi (Albrecht Berka z Dubé) a hrad získali opět Vartemberkové. Roku 1464 je držitelem panství hradu Tolštejna Jan z Vartemberka a následně i jeho syn Kryštof. Kryštof nechal hrad spravovat svým hejtmanem – Kryštofem Romberkem z Heřmanic. Roku 1471 však musel hrad Kryštof z Vartemberka prodat – prodal ho saským knížatům bratrům Arnoštovi a Albrechtovi Saským za 8300 kop grošů. Tito bratři prodali hrad svému poddanému – rytíři Hugoltovi ze Šlejnic. S tímto prodejen – české panství mezi cizinci – musel vyslovit souhlas král – Vladislav II. tak učinil r. 1485. Šlenicové se tak zakoupili v Čechách a stali se členy českých stavů. Za Šlejniců (především za Jiřího Šlejnice – zakladatel Jiřetína) nastal hospodářský rozmach na panství Tolštejn. Hrad opravili a rozšířili jednak jako své sídlo i jako pevnost.
V 17. století získal hrad Vilém Vchynský z Vchynic- byl však zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna v Chebu a majetek mu byl konfiskován. Za 30. leté války byl Tolštejn dobyt a vypleněn Švédy.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 1, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;
 
 
Kámen/Skála, na které hrad stojí:         třetihorní vulkanity (čedič, znělec, trachyt)
 
Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha

 
     Vartemberkové           Berkové z Dubé           Šlejnicové             Kinští z Vchynic
vartemberkove-web.jpgronovci-----web.jpgs_slejnicove-ze-slejnic-web.pngv_kinsky-z-vchynic--web.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto (c) t.kordač 2016