Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starý zámek (u Vidimi)

Starý zámek nedaleko Vidimi je zaniklý skalní hrad necelý jeden kilometr západně od Vidimi v okrese Mělník. Hrad je přístupný odbočkou z modře značené turistické trasy z Chudolaz do Vidimi. Stál na pískovcové skále v nadmořské výšce okolo 280 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Písemné prameny o hradu neznáme. Zmínky o predikátu z Vidimi z let 1318 a 1403 se zřejmě vztahují ke zcela zaniklému panskému sídlu ve vesnici. Archeologické nálezy datují dobu života hradu do druhé poloviny 15. století.

Vstup do předhradí byl opevněn šíjovým příkopem. V předhradí se dochovala okrouhlá cisterna vytesaná ve skále. Hradní jádro stálo na několika skalních blocích oddělených úzkými mezerami a jeho jihovýchodní část byla zničena lomem. Ve skále se dochovaly vytesané světničky a na jejím povrchu draže po přemostění a ukotvení dřevěných staveb. Kůlové jamky dokládají ohrazení bedněnou stěnou. Na západní straně stojí skalní věž, na jejímž vrcholu se dochovaly tři draže po nějaké dřevěné stavbě.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 1, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;

foto (c) t.kordač, 2018