Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šebín (u Levous)

Hrad stával u obce Levousy (západně od Libochovic) na okraji svažitého výběžku (dnes porostlého lesem – les je rovněž nazýván Šebínem). Nedaleký Pátek nad Ohří byl uváděn již okolo roku 1200 jako trhové středisko. Areál hradu stojí hned vedle bývalého slovanského hradiště Levousy, jeho valy lze dodnes v blízkém lese vidět.
Hrad Šebín byl šlechtickým hradem a vznikl, dle informací Aug. Sedláčka, pravděpodobně ve druhé polovině 13. století. Patřil snad majitelům města Mšené. Půta ze Mšeného se v roce 1279 psal z Rýzmburka (snad to byl původní název hradu; toto jméno se však záhy přestalo používat). Pánové ze Mšeného – erbu lví tlapy – byli nejspíš jeho stavebníky. Roku 1362 je uváděn Jan ze Šebína jako majitel obce Křesín, počátkem 15. století se Předbor z Dubé a Ronova rovněž píše z Šebína, stejně tak i jeho syn Předbor, který roku 1415 prodal hrad (uváděna jako tvrz) s dvorem a třemi vesnicemi Vilémovi Zajíci z Házmburka, od něho hrad koupil 1544 Jan starší z Lobkovic, který ho připojil k panství Libochovice. Od té doby je Šebín uváděn jako pustý.
K hradu byl přístup z jihu přes příkop, který dodnes odděluje místo, kde bývaly hradní budovy asi Vnitřního hradu na druhém nádvoří.
Přístup k hradu a jeho nalezení nejsou jednoduché. Jeho poloha na mapě Seznam.cz je zachycena chybně. Z Levous stoupáme vzhůru východně směrem k lesu a hradišti. Na posledním rozcestí se držíme vlevo, po levé straně jsou rekreační chaty, vpravo pole. Za poslední stavbou, zpustlou ubytovnou, začíná les. Hned na jeho okraji do něj vstupuje málo znatelná svažující se cestička, kterou po několika desítkách metrů přijdeme k hradnímu příkopu.
Plocha hradu má hruškovitý tvar. Na jeho přední části obrácené k jihu, odkud vedl původní přístup, jsou valové zbytky obvodové hradby. V užší severní části prostoru hradu je terénní útvar, který může být pozůstatkem věže o průměru asi 6m. Ze severní strany směrem od řeky Ohře chránil hrad příkrý svah. Pouze na tomto místě se na dvou místech dochovalo zdivo hradby.
Šebín byl malý šlechtický hrádek. Jednalo se o objekt na pomezí kategorií hradu a tvrze.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 1, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;
 
foto (c) t.kordač