Jdi na obsah Jdi na menu
 


Riesenburk (Rýzmburk, Osek)

Hrad patří (i jako zřícenina) k nejmohutnějším šlechtickým hradům v Čechách. Založen byl pravděpodobně před polovinou 13. století rodem Hrabišiců (erb: černé hrábě na zlatém poli).

Hlavní větev tohoto rozrodu, která držela hrad až do konce 14. století se psala z Rýzmburka či z Riesenburka (znak čtvrtili a hrábě doplňovali lvem ve skoku). Známým byl Boreš z Riesenburka (okolo poloviny 13. stol.), syn Slavka Hrabišice (zakladatel Oseckého kláštera), podkomořího krále Václava I. Přemysla. Boreš držel hodnost maršálka českého království. V době nepokojů vyvolaných soubojem otce krále Václava I. se synem Přemyslem Otakarem II. stál Boreš na straně otce a účinně mu pomáhal. Později, v době bitvy na Moravském poli, stranili Hrabišici Vítkovcům a jejich vzpouře proti Přemyslu Otakarovi II..

Hrad byl a je dosud lépe přístupný ze severní strany. Zde stávala hlavní hradní brána. Stále lze zjistit, že hrad měl své vnější a vnitřní opevnění a byl tvořen „vnějším hradem“ a „vnitřním hradem“. O hrad, zdá se, velmi citlivě pečuje místní Sdružení pro ochranu hradu Rýzmburka.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 1, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;
 
Kámen / Skála, na kterých hrad stojí:   silně metamorfované horniny (svory, ruly
                                                               amfibolity, granulity, erlany, migmatity,
                                                               krystalické vápence).
 
Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha

foto © t. kordač