Jdi na obsah Jdi na menu
 


Píčův statek

Píčův statek je zřícenina usedlosti v Příhrazských skalách, pár stovek metrů od objektu skalní hrad Klamorna. Nelze ho minout cestou z Drábských světniček na Klamornu. Všechny tyto objekty jsou na náhorní plošině Hrada.

Statek je poprvé uváděn roku 1554 pod názvem Samota Hrada.

V roce 1682 je pak v purkrechtní knize boseňské rychty jako majitel uveden Pavel Komárek, který v tomto roce statek převzal po svém otci. Místo neslo název Komárovská chalupa.

Na začátku 18. století rod Komárků vymírá po meči, neboť dědic Jiří Komárek se nevrátil z vojny. Roku 1716 je statek v držení Jan Píče, který se sem přiženil. Přinesl s sebou peníze a právě za Píčů dosáhl statek největšího rozkvětu, což se odrazilo i do pojmenování stavení.

Ke statku náleželo území o rozloze asi 14 ha a v okolí byl znám především chovem koní.

Obilí si nechávali mlít ve 2 km vzdáleném Skálově mlýně v Březině a každý druhý týden tu pekli 14 bochníků chleba.

V záznamech se můžeme dočíst, že se rod těšil značné oblibě a vážnosti, často jej také navštěvovala hrabata z nedalekého Mnichova Hradiště.

Posledním velkým hospodářem byl Václav Píč, po jehož smrti v roce 1941 započal úpadek statku.

Ten nebyl zapříčiněn německou okupací, neboť se statek nacházel na odlehlém místě, nýbrž politickým vývojem po roce 1945 a především pak po únoru 1948. Po Václavově smrti se statku ujala vdova spolu se synem Vladimírem Píčem.

Po změně politického režimu byli oba označeni za kulaky. V roce 1952 Státní bezpečnost Vladimíra odvedla a do roku 1954 byl vězněm v kamenolomu v Libochovanech. Vdova po Václavovi měla být umístěna ve starobinci v Kurovodicích. Při zatýkání jim ovšem uprchla a běžela směrem na Branžež. Cestou ji promrzlou našli místní a dovezli ji k její dceři do Branžeže, kde dožila. Statek tak byl opuštěn, vyrabován a částečně rozebrán a polnosti rozparcelovány.

Zachována dlouho zůstávala bývalá sušárna ovoce, drobná dřevěná chaloupka před statkem, zvaná též Perníková chaloupka. V 90. letech 20. století ji však někdo zapálil.

zestručněno dle Wikipedie

fot (c) t.kordač, 2016