Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návarov / Navarov, hrad

Poměrně zachovalá zřícenina hradu dosud stojí na skále nad soutokem říčky Kamenice a potoku Zlatník. Hrad byl centrem velkého panství, které zasahovalo do hloubi Jizerských hor.
Hrad byl založen nejspíše v první polovině 14. století. Jeho zakladatel je však nejistý (snad jím byl Heřman z Heřmanic, kterému se přezdívalo Návara). Roku 1380 však již hrad patří prokazatelně Jindřichovi z Valdštejna. K roku 1397 je však jako majitel hradu uváděn oblíbenec krále Václava IV. – vladyka Jan Čúch ze Zásady. Jeho rod držel hrad po dílčích peripetiích i během husitské rebélie. V následujícím období se stal majitelem hradu regent a později král Jiří z Poděbrad. Ten ale nehodlal rozšiřovat své panství o tuto oblast Čech a hrad s panstvím r. 1452 prodal Mikuláši Zajíci z Házmburku, po kterém hrad držel i jehio syn Jan Zajíc z Házmburku. Ten se jako věrný katolík potýkal s problémy v držbě tohoto panství a roku 1474 ho tedy prodal Alšovi ze Šanova.
Následně až do roku 1515 se majitelé hradu a panství často střídali a pravděpodobně tedy nebyl sídlem držitele panství. Roku 1515 však Návarov připojili ke svým statkům Smiřičtí ze Smiřic a ti ho drželi více než 100 let a za jejich vlády všechna jejich panství zažívala hospodářský rozkvět. Roku 1622 se pak k tomuto statku jako konfiskátu rodu Smiřických dostal Albrecht z Valdštejna a připojil ho k Frýdlantu (vévodství). K roku 1627 je však za 30tis. zlatých postoupil jako léno vévody z Frýdlantu vdově po jemu věrném Petrovi de Lamotte z Frintropu. Tento rod držel hrad a panství i po jeho vyplenění Švédy v roce 1643. Rod de Lamotte z Frintropu je pak zakladatelem i nedalekého zámečku Návarov.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;
foto (c) t.kordač, 2016