Jdi na obsah Jdi na menu
 


Najštejn

Hrad Najštejn stával na ostrohu mezi obcemi Březenec a Květnov, mezi dvěma potoky na příkré zalesněné skále nad jirkovskou vodní nádrží.  (Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, Nakl. Svoboda, Praha, 1984.)
A skutečně ho tam lze stále nalézt, byť spíše již jen terénní relikty. Já však zanechal vůz v obci Jindřišská (Pražákovi to musí znít velmi podivně až nesmyslně – „zaparkoval jsem v Jindřišský“) u rybníčku na návsi (či snad spíše hasičské nádrže) hned proti turistickým informačním tabulím a vydal se západním směrem k lesu. Přijdete do oblasti vodního ochranného pásma I. stupně, takže výstup na ostroh je jednak poměrně náročný, a v dalším - sejitím z vyznačené cesty, což učinit prostě musíte, se vystavujete postihu. Jinak ovšem nelze k hradu dojíti.
Prameny uvádí, že hrad Najštejn postavil Jetřich z Alamsdorfu. Alamsdorfové byli rodem z tohoto kraje (erbem jim byli na štítu dva psi, či snad vlci ve skoku obráceni hlavami k sobě; barvy neznámé - dle Erbovníku 2 M. Myslivečka). Roku 1363 Jan a Hugo z Alamsdorfu nechali v kostele svatého Linharta v Březenci udělat nový oltář. Jetřich je prvně připomínán roku 1323. Po Jetřichovi dědili hrad Najštejn, ke kterému patřili okolní vsi nebo i jen jejich části, jeho synové a po nich jejich potomci. Jako poslední je uváděn Fricolt z Alamsdorfu, sezením na Najštejně k roku 1381. Ten prodal nějaké okolní majetky Řádu německých rytířů.
Najštejn byl hradem s palácem jako hlavní obrannou a obytnou stavbou. Jádro hradu bylo odděleno valem a příkopem – dodnes lze vidět. Příkop je ještě dnes asi 4 m hluboký.
V přední části jádra hradu stával asi dvouprostorový obdélníkový palác, ze kterého se dochovaly nevýrazné základy. Zadní část, oddělená od paláce předělem, je tvořena skalním výběžkem s přirozenou puklinou. Součástí předělu, který odděluje palác od skály, je ve skále vylámaná prohlubeň - zbytek studny či cisterny.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984.

foto (c) t.kordač, 2016