Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milštejn (u Cvikova)

(Mühlstein, Milsstayn, Mahlstein)

Zřícenina hradu se nachází v lesích severně od Cvikova v Lužických horách. Nejlépe se dojde z obce Naděje, která navazuje na obec Trávník. O počátcích hradu Milštejna nejsou zprávy, ale dle odborníků a válcové obranné věže, která prý ještě před 200 lety vysoko přečnívala zdejší krajinu, se lze domnívat, že hrad byl vybudován snad v době posledních Přemyslovců – tedy na přelomu 13. a 14. století.
Hlavním úkolem hradu byla pravděpodobně ochrana kupecké cesty, která tudy vedla z Lužice – ze Žitavy přes Ojvín do Cvikova a České Lípy. Tento kraj byl v době přemyslovské a i později pod vládou rodu Berků z Dubé (větev Ronovců) a tento rod i založil hrad Milštejn.
Tvar pískovcové skály určuje nepravidelný půdorys celého objektu, který byl po obvodu chráněn hradbami se střílnami. Hradby vyplňovaly i mezery mezi skalami. Areál hradu se skládal z níže položeného předhradí a výše situovaného hlavního nádvoří s věží a s cisternou. Dodnes se zachovaly pouze zbytky zdí mezi skalami.
První zmínka v pramenech o Milštejně je z roku 1343 v souvislosti s nepokoji v okolí Žitavy, které tam vytvářely Míšňané. Teprve mezi lety 1362 – 1391 je hrad uváděn ve jméně jeho držitele – Jindřicha Berky z Milštejna. Po něm ho drželi jeho synové, z nichž je roku 1404 uváděn Hynek Berka z Dubé a na Milštejně. Berkové z Dubé drželi hrad po celou dobu jeho existence a tedy i v neklidných dobách husitské revolty. I přes tradičně katolické vyznání Berků z Dubé hrad Milštejn unikl dobývání husity a tak ho čekala až postupná zkáza, když po roce 1454 obdržel Jindřich Berka z Dubé od krále Lipou (dnes Česká Lípa) a hrad Milštejn byl tímto rodem opuštěn a centrem rozsáhlého panství se staly Zákupy a Lipá.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P. 1996, Praha;
 
                               Berkové z Dubé

ronovci-----web.jpg

foto (c) t.kordač, 2016