Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litýš, zřícenina hradu

Zřícenina hradu stojí na stejnojmenném kopci severovýchodně od obce Horní Nezly (asi 10 km severovýchodně od Litoměřic). Ještě blíže hradu je obec Kotelice, která je prvně zmíněna v roce 1337, kdy tato obec patřila do majetku komendy Řádu německých rytířů se sídlem v Býčkovicích. Uvedeného roku Kotelice prodali Němečtí rytíři „dvěma pannám kláštera chotěšovského“ (rozumí se dvěma ženám poddaným klášteru; pozn. tk) s tím, že po jejich smrti připadne tento majetek zpět Řádu německých rytířů (také Bratři německého řádu Pany Marie Jeruzalémské).
Hrad byl velmi dobře strategicky umístěn na strmém kopci Litýš a byl velmi dobře opevněn, což je patrné dodnes. K hradu vede cesta z osady Nová vesnička, která je pravděpodobně součástí Kotelic.
Hrad na Litýši vystavěl ovšem pravděpodobně až po roce 1421 Zikmund Děčínský z Vartemberku (Děčínští z Vartemberka žili ze všech odnoží tohoto rodu nejdéle. Někteří členové této větve - nejstarší synové a později ti, co zastávali úřad nejvyššího číšníka - měli v klenotu svého znaku pannu veslující na zlaté loďce), který v tomto roce bojoval v oblasti nedalekého Třebušína na straně císaře Zikmunda Lucemburského proti Žižkovým husitským rebelům. Chtěje si Vartemberka zavázat, zastavil mu císař a král majetek bývalé býčkovické komendy Německých rytířů. Vartemberk pak ve snaze zajistit si tuto držbu dal na Litýši vystavět hrad, který měl být současně i hrozbou pro hrad Kalich zemana Žižky z Trocnova. Hrad tak pravděpodobně chránil tu část Vartemberkova majetku, kterou na husitech dobyl.
Roku 1432 je zde uváděn vartemberský purkrabí Mikuláš ze Lhoty. Hrad po smrti Zikmunda z Vartemberka (+1438) přešel na Šternberky a ti ho hned 1454 prodali synovi Zikmunda z Vartemberka – Janovi. Již v roce 1459 však drží hrad straník Jiřího z Poděbrad – Jan z Čečelic a na Tetčiněvsi, následují pak opět Vartemberkové díky sňatku jediné dcery Jana z Čečelic s Kryštofem z Vartemberka (vnuk stavebníka hradu). Až roku 1540 se hrad již jako pustý dostává do majetku Dubanských z Duban jako součást panství Liběšice.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984.
 

Řád německých rytířů                                                               rad-nemeckych-rytiru-web.jpg                      Vartemberkové                     
                                 vartemberkove-web.jpg

    
 
 
 
 

 

foto (c) t.kordač