Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lipý/Lipá, hrad (Česká Lípa)

Území patřilo Ronovcům od druhé poloviny 13. století. Prvním se podle hradu uvádí Chval z Lipé v letech 1253 – 1263. Byl to vnuk Smila Světlíka, jednoho z okruhu přátel budoucího krále Přemysla I. z doby, kdy byl v exilu. Smil se později stává purkrabím v Žitavě a také purkrabím hornolužických a severočeských královských hradů. Tato purkrabství se pak ostatně v rodě dědí.

Lipá je vodním hradem, v této krajině neobvyklým.

Významným držitelem hradu byl i „kdysi první muž království“ Jindřich z Lipé. Ještě za jeho života však Lipou získala mladší linie Ronovců – Berkové z Dubé. Ti se později píší Berkové z Dubé a Lipé. Jindřich z Lipé odešel na svá moravská panství, kam ho ostatně táhla láska ke královně vdově – Elišce Richenze Piastovně. Berkové z Dubé pak s přestávkami drželi hrad nebo jeho část až do počátku 17. století.

Vodní hrad netrpěl v 15. století nedostatky, pro které již přestávaly vyhovovat hrady na kopcích či skalních ostrozích. Lipá tak mohla být snadněji přestavěna na pohodlný zámek nebo přesněji na hrad se zámeckými budovami uzpůsobenými k pohodlnějšímu obývání šlechtickými majiteli panství. Tak například koncem 16. století (1583) vznikl renesanční Červený dům s loggií, který dal postavit Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipé, jeho synem Adamem Berkou roku 1607 vymírá linie Berků z Dubé a z Lipé držící panství českolipské po meči.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984.

                   Ronovci 

ronovci-----web.jpg

foto (c) t.kordač, 2020