Jdi na obsah Jdi na menu
 


Humprecht, zámek

Zámek dal stavět Jan Humprecht hrabě Černín z Chudenic v roce 1666. Jan Humprecht patřil ke generaci katolické pobělohorské šlechty, která ještě velmi dobře ovládala češtinu, ale měla již úzké vazby na německou, rakouskou či italskou šlechtu. Zbohatl v pobělohorské době. Narodil se v roce 1628 v jižních Čechách. Po svém narození patřil nejspíše ještě do rytířského stavu – otec Jan Černín z Chudenic, matka Zuzana Homutová z Harasova (z rodiny regenta rožmberských panství – Jiří Homut z Harasova, sídlem na Choustníku). Do panského stavu byl povýšen jeho prastrýc – Heřman Černín z Chudenic (kdysi přítel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic) roku 1610. Až díky tomu, že si Humprechta Jana tento příbuzný vybral za svého dědice, Humprecht Jan velmi zbohatl a dědil i hraběcí titul, který Heřman získal roku 1627 (OZZ – Obnovené zřízení zemské zakládalo mj. i nový systém šlechtické titulatury v Čechách a na Moravě).
Humprecht Jan se po kavalírské cestě a poměrně dlouhém studiu roku 1652 oženil s italskou šlechtičnou Dianou Marii z Gasoldu. humprecht-jan-cernin-z-chudenic.jpg
Na výstavbu loveckého zámku (dříve zvaného Humprechtsberk) uzavřel roku 1666 smlouvu s italským stavitelem Carlem Luragem. Zámek se stavěl ještě v letech 1673 a 1674. Ještě před dokončením jsem Humprecht již jezdil se syny. Jeho italská manželka jsem pravděpodobně nikdy nezavítala, byť celý zámek byl vlastně stavěn i kvůli ní v italském stylu. Již roku 1666 se manželé rozešli a Diana z Gasoldu se vrátila do Itálie. Až roku 1674 byli oficiálně rozvedeni udělením papežského dispensu.
Za dobu své existence hrad jednou vyhořel a po hrubé opravě dokonce vlivem počasí i z části spadl. Následně byl zvýšen a byly i zpevněny základy, díky čemuž vznikl v přízemí zámku ochoz okolo celé budovy.
Druhým a posledním soukromým majitelem byl Václav Kazimír hrabě Netolický z Eisenberka, jehož následníci zámek opravovali a využívali skutečně jen k občasným lovům a hostinám šlechtické společnosti. Počátkem 20. stol. připadl pak zámek městu Sobotce.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984.
 
                             Černínové z Chudenic

cerninove-z-chudenic-web.jpg 

foto (c) t.kordač, 2016