Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děvín

Zakladateli hradu byli Markvartici, kterým celá oblast až k severním hranicím země patřila již od 12. století. Hrad byl založen na vyvýšenině nedaleko obce dnes zvané Hamr na Jezeře pravděpodobně již před rokem 1250. Ovšem již ve druhé polovině 13. století je hrad královským zbožím (Přemysl Otakar II.), který zde umísťuje purkrabího a roku 1283 ho král Václav II. postupuje Janovi z Michalovic (také Markvartic).
Celková dispozice hradu byla ukončena už ve 14. století a pak se již neměnila. Vlastní hrad je umístěn na plošině elipsovitého tvaru. Hrad ve své původní podobě tvořila hranolová věž a navazující budova paláce na jihozápadní straně nádvoří. Předhradí bylo trojúhelníkového tvaru. V nejužším místě hradby tvořily parkán zabezpečený oválnou věží stojící mimo hradby. Přístupová cesta do předhradí vedla z jihovýchodu pod hradbami hlavního nádvoří a v místech hradního paláce byla uzavřena dvěma branami. K její ochraně sloužil skalní výstupek na severozápadním cípu hřebene (upravený v plošinu s cimbuřím vytesaným do pískovce) a hranolová bašta vystupující z hradební zdi.
Po Janu z Michalovic hrad patřil vyšehradskému proboštu Janovi a od poloviny 14. století opět Vartemberkům. Ti ho drželi až do poloviny 16. stol.
V období husitské revolty hrad nebyl dobýván, přestože držitel Petr z Vartemberka patřil ke katolické straně přívrženců krále Zikmunda. Významné obléhání se uskutečnilo až roku 1444 vojskem lužického Šestiměstí. Hrad však dobyt nebyl a tak Lužičané spustošili vesnice přináležející k hradu.
V 17. století drželi hrad spolu s panstvím Biberstejnové, pak Mylnerové z Mylhauzu, Zeidlerové, chvíli také Albrecht z Valdštejna.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;

 

          z Michalovic                 z Vartemberka

m_z-michalovic-web.jpg   vartemberkove-web.jpg

foto (c) t.kordač, 2017