Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chudý hrádek, hrad

(dříve jen Hrádek, později také Pustý zámek nebo jen Poustka)

Chudý hrádek stojí dosud (dnes jako velmi pěkně zachovalá zřícenina) na skále nad soutokem Dolského potoku a jeho západního přítoku nedaleko Dolského mlýna. Hrad je dobře přístupný cestou od obce Sušice, kde lze projít Skalami (místní chráněnou přírodní památkou).
Hrad je zmiňován prvně k roku 1391, kdy Jindřich starší Berka z Dubé oddělil ze svého majetku část pro své tři starší syny a pro sebe a své mladší syny si ponechal právě Chudý hrádek, Housku, Milčany a Frýdlant. Po smrti Jindřicha st. Berky z Dubé obdržel hrad i s poplužním dvorem roku 1402 jeho nejmladší syn Jindřich, zvaný Vaněk, Berka z Dubé. Ten se zde usadil a psal se i „z Hrádku“. Počátkem 16. stol. se na Chudém hrádku uvádí Jiří Kaplíř Osterský ze Sulevic, který hrad prodal roku 1522 Václavovi z Vartemberka a na Rybnově. Roku 1622 byl Vartemberk Jan Jiří odsouzen ke ztrátě veškerého jmění pro účast na povstání českých stavů – tehdy mu byl jako součást novozámeckého panství zabaven i Chudý hrádek. Hrad zpustl nejspíše za 30ti leté války a přišel tak i o svou roli šlechtického sídla.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 3, spoluautoři pod vedením odpovědného redaktora Dr. Julia Klementa, odborný poradce Ing. Jan Zvonimír hrabě Kořenský, grafická úprava Milan Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1996, Praha;

 

                                   Berkové z Dubé                        Vartemberkové

ronovci-----web.jpg vartemberkove-web.jpg 

foto (c) t.kordač, 2015