Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blansko (Blankenštejn/Blankenstein)

Zřícenina hradu Blansko stojí severovýchodním směrem od Ústí nad Labem nedaleko od obce Mírkov na čedičovém vrchu a dosud „kontroluje“ širokou okolní krajinu. Cesta ke hradu vede podél jihovýchodní zdi. Tato strana hradeb je dosud chráněna mohutnou půlkruhovou baštou, která vyčnívá z úrovně hradeb a mohla tak bránit celou tuto jihovýchodní část přístupové cesty.
Hrad Blansko byl postaven pravděpodobně na sklonku 14. století, neboť je prvně v pramenech uváděn roku 1401, kdy se objevuje v přídomku Václava z Vartemberka a na Blankenštejně. Této době napovídá i zmíněný způsob obrany hradu vysunutými baštami a případně i věžemi. Václav z Vartemberka byl stoupencem krále Zikmunda a proto hrad Václav IV. se svými přívrženci oblehl a dobyl. V dalším období drží hrad různí zástavní majitelé. Z významnější jsou to pak i vévodové míšeňští, kteří tak umocňovali svůj vliv v této oblasti. Míšeňskými vévody byli převážně Wettinové, kteří tuto oblast při severních pohraničních hvozdech Čech získali dědičně roku 1127. Míšeň či Míšeňsko v podstatě zaniklo jako pojem užívaný pro tuto oblast a její vládce roku 1423, kdy císař Zikmund Lucemburský („Liška ryšavá“) udělil Fridrichovi IV. vévodovi míšeňskému část tehdy uprázdněného Saska a vzniklo tak území Sasko – Würtemberské.
Následně hrad drželi až do roku 1527 opět příslušníci rodu z Vartemberka. Po nich byli majiteli hradu rytíři z Bünau, kteří ho vlastnili až do roku 1628, kdy ho prodali i s celým okolním panstvím za 66tis. zlatých Kryštofovi Šimonovi z Thunu. Tehdy však již hrad nebyl obýván a postupně pustl.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl III., Severní Čechy, kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Anděla, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1984, a Čas hradů v Čechách, díl 1, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1997, Praha;
 
         Vartemberkové              Wettinové

vartemberkove-web.jpg   wettinove_vevodove-misensti-do-1423.jpg

foto (c) t.kordač, 2017