Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žerotice, hrad

Již v roce 1253 se uvádí u žerotického kostela sv. Martina fara a roku 1259 je uváděn jako držitel zboží Cuzkraj ze Žerotic. O sto let později kupuje toto zboží (včetně tvrze a dvora příslušejícího ke tvrzi) pan Beneš z Weitmile. Beneš tvrz rozšířil do té míry, že je již následně označována jako hrad v Žeroticích. Potomci Benešovi drželi toto panství až do roku 1502. V dalším období se majitelé již častěji střídají – 1512 Jindřich Lechvický ze Zástřizl, 1554 Fridrich Březnický z Náchoda, 1628 Jiří Ehrenreich ze Sinzendorfu. Roku 1643 hrad zničili Švédové. Panství ještě koupil i se zničeným hradem r. 1711 František hrabě Berchtold z Uherčic. Roku 1755 prodávají panství Berchtoldové hraběnce Marii Elišce Walldorfové. Od roku 1761 je v majetku Ignáta Bohumíra Walldorfa a po roce 1796 Františka Chorynského z Ledské. Rod Chorynský držel panství s velkostatkem až do roku 1863, kdy jej Viktor prodal Bedřichu Kammelovi z Hardeggu (roku 1874 hrad vyhořel). Z tohoto rodu byli vlastník Karel (od roku 1884), dr. Karel (1890), Siegfried (1917) a naposledy dr. Dominik Kammel z Hardeggu, který jej prodává roku 1936 Aloisi Fišlovi. Od roku 1938 docházelo k bourání částí hradu a materiál byl používán na stavbu silnice do Želetic. Velkostatek (s hradem) byl vyvlastněn pozemkovou reformou roku 1948. Roku 1988 se zřítily dvě zdi hranolové věže. Do současné doby se z hradu zachovala renesančně klenutá místnost, obvodové zdivo paláce (do výše prvního patra), opěrné pilíře hradeb, zbytek hranolové věže a obezděný příkop. Poslední majitel zříceninu zakoupil roku 1998 a provádí postupnou rekonstrukci.

Stavba malého rozsahu s okrouhlým půdorysem měla budovy soustředěny podél vnitřní strany hradeb, vymezující střední nádvoří, ke kterému vedl přístup z jižní strany přes 12m široký obezděný příkop klenutým průjezdem. Opevnění krom příkopu tvořila hradební zeď, místy zpevněná opěrnými pilíři s drobnými prostorami v horní části. V severozápadní části stála hranolová věž, budovy na východě zdobil klenutý arkádový ochoz.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl I., Jižní Morava, kolektiv autorů pod vedením univ. prof. dr. Ladislava Hosáka, DrSc., a dr. Metoděje Zemka, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1981; a s užitím https://cs.wikipedia.org/wiki/Žerotice_(hrad)

foto (c) t.kordač, 2019