Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikulov

Mikulov byl původně zeměpanský – královský hrad, který král Přemysl Otakar II. roku 1249 udělil jako dědičné léno Liechtensteinům (drželi ho až do 1560). Na konci 16. století získali hrad a městečko Dietrichsteinové, za jejichž vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu.
Zámek stojí na místě původního hradu na Zámeckém vrchu v krajině pod Pavlovskými vrchy. Byl vybudován nejspíše již počátkem 13. stol.
V polovině 15. stol. zde prožila velkou část svého života tzv. Bilá paní rožmberská“ – Perchta z Rožmberka, která byla od svých 18 let provdaná za Jana Kryštofa z Lichtenštejna. Ta odtud roku 1471 prchla do Vídně, kde v klášteře (ve Vídni žily obě její děti) roku 1476 zemřela.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl I., Jižní Morava, kolektiv autorů pod vedením univ. prof. dr. Ladislava Hosáka, DrSc., a dr. Metoděje Zemka, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1981.
 
foto (c) první a druhé vl.němec, 2004
            třetí až šestá i.šimonovská-tomášová, 2016