Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukov (Valašsko)

Lukov (Hostýnské vrchy)

Hrad dle pramenů poprvé připomínán k roku 1332, kdy byl v držení Šternberků. Ovšem uvažuje se o ještě starším založení hradu jako zeměpanského sídla (moravská markrabata či snad i fundace krále) za posledních Přemyslovců – koncem 13. století. V každém případě Šternberkové drželi hrad téměř 200 let – do roku 1516, tedy v jeho nejlepší době.
Korpus hradu (dnes Horní hrad) je střežen věží se vstupní branou, do které se přistupuje po mostě. Ve 14 stol. byl hrad rozšířen o rozsáhlé a důkladně opevněné předhradí (dnes Dolní hrad).

Roku 1548 byl hrad zakoupen od Kunů z Kunštátu opatrovníky pro nezletilé potomky Zikmunda Nekši z Landeka. Ti zde sídlili až do počátku 17. století. Smrtí Lukrécie Nekšové z Landeka přešla držba hradu na jejího manžela Albrechta z Valdštejna, který se díky sňatku s Nekšovnou stal moravským pánem a značně zbohatl. Roku 1619 však Valdštejn z Moravy prchl do Vídně i s pokladnou určenou pro zemskou hotovost a stavové hrad předali Janu Adamovi z Víckova. Později se Lukov stal centrem odporu prostého lidu proti vládě Habsburků a hradu se zmocnili Valaši. Mezitím Valdštejn hrad věnoval císaři, který ho přenechal Štěpánovi Šmídovi z Freyhofenu. Jeho rod následně hrad převzal a užíval ho jako své sídlo do doby kdy hrad dobyli Švédové vedení generálem Torstensonem. Roku 1663 Freyhofenové hrad prodali Minkvicům z Minkvicburku. Po nich následovali v držení hradu Rottalové a pak poslední držitelé Seilernové.

Hrad je dnes velmi pěkně opečován a udržován ve velmi dobrém stavu.

Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl I., Jižní Morava, kolektiv autorů pod vedením univ. prof. dr. Ladislava Hosáka, DrSc., a dr. Metoděje Zemka, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1981.


    Šternberkové          Rottalové

sternberkove-web.jpg  rottalove-web.jpg

foto (c) t.kordač, 2015