Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lednice

Lednice je prvně uváděna roku 1222 v listině olomouckého biskupa Roberta, zvaný Angličan (německy Robert von England; †1240 Olomouc) byl olomoucký biskup v letech 1201–1240 a dřívější převor cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuku v západních Čechách. Podle tradice pokládán za Angličana, pravděpodobněji však pocházel odněkud z Porýní, které mělo k Anglii vazby.
V této době patřila vesnice místním vladykům Adamarovi a Lipertovi z Lednice, kteří si zde zřejmě vybudovali tvrz. Tvrz měla střežit významný přechod při řece Dyji na cestě spojující sever s jihem. Nedrželi ji ale dlouho, protože již v roce 1244 předal král Václav I. Lednici Sigfriedovi Waisemu (Sirotkovi). V roce 1322 postoupil Ortlín Sirotek tvrz s dvorem Janovi z Lichtenštejna. V držení Lichtenštejnů zůstala Lednice – s krátkou přestávkou v letech 1571–1576, až do roku 1945, zpočátku jako léno (1322–1582), později jako vlastnictví.  Stala se střediskem lednického panství.
 
Zpracováno s použitím Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl I., Jižní Morava, kolektiv autorů pod vedením univ. prof. dr. Ladislava Hosáka, DrSc., a dr. Metoděje Zemka, CSc., Nakl. Svoboda, Praha, 1981.
 
foto (c) i.šimonovská-tomášová, 2016