Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vimperk, hrad

Jeden z nejvýznamnějších hradů Šumavy – Winterberg, Vimberg. Založen z podnětu krále purkrabím na královském hradu Zvíkov - Purkartem z Janovic a poprvé hrad připomínán k roku 1264 v jeho přídomku – Purkart z Vimberka. Podhradí („sídliště“) je prvně připomínáno v polovině 14. stol.

V pozdně gotickém stylu přestavěn za rytíře Petra Kaplíře ze Sulevic (Kaplířové obdrželi hrad a několik okolní vsí od krále Václava IV.; první z Kaplířů na Vimperku byl Kunát Kaplíř ze Sulevic – v letech 1386 – 96 byl nejvyšším zemským písařem). Současně byl hrad spojen s městečkem společnými hradbami.
Krátce po polovině 16. století koupil Vimperk Vilém z Rožmberka a roku 1565 jej postoupil bratrovi Petru Vokovi.
Předhradí – dnes označováno jako Dolní zámek – bylo původně odděleno od hradu samotného příkopem. Dolní zámek byl tvořen (což ostatně dodnes patrné) tzv. hospodářským zázemím hradu. V 16. st. zde i pivovar a zahrady s arkádami.
Při severní straně hradu stojí předsunutá bašta – válcová věž Haselburk.
 
„Ozdobou města toho jest, kromě starožitného kostela, zámek na vysokém a skalnatém vrchu položený, jehož části dílem obnovené a bělostí se skvoucí, dílem rozrušené a zasmušilé, viděti jest teprve, když k předměstí se přijde …“
                        August Sedláček
 
Dle knihy Čas hradů v Čechách, díl. 2, spoluautor M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1998, Praha; z části čerpáno i z knihy Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986.
 
Kámen / Skála, na kterých hrad stojí:   silně metamorfované horniny (svory, ruly
                                                               amfibolity, granulity, erlany, migmatity,
                                                               krystalické vápence).
 
Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha
 

foto © t. kordač