Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střela, hrad

Hrad byl vybudován ještě před polovinou 13. století velmi pravděpodobně Bavory erbu modré střely na zlatém štítu později se uvádějícími jako Bavorové ze Strakonic. Již roku 1242 se dle jména hradu píše Martin ze Střely (erb oslí hlava) rodem z Kasejovic. Jeho bratr Zdeněk držel právě Kasejovice.
Roku 1318 se zde uvádí Bleh ze Střely, rovněž erbu oslí hlavy. V tomto rodu se hrad drží téměř celé 14. století. Až roku 1397 kupuje panství s hradem a dvorem Mikuláš z Landštejna a na Borotíně. Roku 1464 drží hrad Lev z Rožmitálu. Před koncem 15. století koupil hrad Půta Švihovský z Rýzmberka (+1504). Od jeho dědiců kupuje hrad s panstvím roku 1514 Václav Kraselovský z Kraselova (+1544). Po té hrad získává Václav z Leskovce.
Roku 1536 se uvádí Horní a Dolní hrad. Horní hrad byl tím původním starým hradem. Dolní hrad byla přístavba asi z konce 15. století.
Oba tyto hrady zanikly v 17. století. V roce 1619 je dobyl a zpustošil císařský důstojník Martin de Hoeff – Huerta a později (1645) dokončila zkázu hradu švédská vojska, která ho vypálila.
Roku 1623 hrad získal Jindřich Libštejnský z Kolovrat. Jeho dědic Václav Libštejnský z Kolovrat, člen jezuitského řádu hrad věnoval roku 1654 pro potřeby jezuitů. V majetku jezuitů zůstala střela až do Josefínských reforem na konci 18. století.
Hrad i zámek jsou nyní v soukromých rukách a, jak vidno z fotografií, jsou nepřístupné zájemcům o historii.
 
Zestručněno dle Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986 a Čas hradů v Čechách, díl 2, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L. P. 1998, Praha;
 
foto (c) t.kordač, 2017