Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strakonice, hrad

Strakonický hrad byl vybudován při soutoku řeky Otavy a říčky Volyňky. Patří k nejstarším šlechtickým sídlům v Čechách, neboť začátek jeho výstavby spadá do poslední čtvrtiny 12. století, kdy ho započali stavět Bavorové (erbu modré střely na zlatém štítu), kteří snad záhy začali užívati přídomku „ze Strakonic“. Hrad byl hned od počátku založen jednak jako rezidence Bavorů, ale i jako sídlo Řádu Johanitů (také Maltézští rytíři či Řád rytířů z Rhodu a Malty sv. Jana Jeruzalémského), kteří byli pod ochranou Bavorů.
Roku 1235 je uváděn Bavor I. ze Strakonic, který byl 1253 – 1260 purkrabím na královském Zvíkově, ale také nejvyšším komorníkem Království českého a hejtmanem Prácheňského kraje. Tento Bavor I. tak roku 1243 daroval Johanitům snad již tehdy polovinu hradu s kostelem a k tomu 8 vesnic v okolí Strakonic.
Význam rodu Bavorů dokládá fakt, že Bavor II. (syn výše zmíněného Bavora I.) se oženil s levobočnou dcerou Anežkou (po matce z Khuenringu) krále Přemysla Otakara II. Bavor II. ze Strakonic byl nejvyšším maršálkem a pravděpodobně rovněž purkrabím na Zvíkově. Zemřel pravděpodobně 1279. Bavorové pak drží polovinu hradu po další generace asi necelých 100 let až do konce 14. století. A držba hradu v rodu končí Bavorem IV. (synem Viléma Bavora) a jeho nezletilým synem Břeňkem.
Počátkem 15. století (1402) dle pramenů kupuje druhou polovinu hradu velkopřevor Johanitů – Jindřich z Hradce od nepříliš významného rytíře Vikéře z Jenišovic. Hrad se tak dostal celý i s přilehlým panstvím do rukou katolických Johanitských rytířů.
Po celou dobu své další existence sdílel hrad ve Strakonicích neklidné osudy země, neboť velmistry Johanitů v Čechách bývali členové nejvýznamnějších rodů na straně katolické (z Hradce, z Michalovic, z Rožmberka, z Házmburka). Tak dal hrad jméno politickému spojení proti králi Jiřímu z Poděbrad – Strakonická jednota, neboť schůzky a jednání členů společenství se odehrávala právě ve zdech hradu Strakonice. Později zde měla svou základnu i Jednota zelenohorská v době Jagellonské.
Všechna tato politicky neklidná období měla svou odezvu i ve stavebních úpravách a tedy hrad Strakonice vlastně po celou dobu své existence zažíval stavební úpravy či změny opevnění, nebo alespoň úpravy interiérů.
 
Zestručněno dle Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986 a Čas hradů v Čechách, díl 2, spoluautoři Dr. Františka Vrbenská, Dr. Ludmila Koubová a M. Mysliveček, Nakl. Horizont, a.s., L. P. 1998, Praha;
 
                       Bavorové                           Johaniti

bavorove-ze-strakonic-web.jpg        johaniti.jpg

foto (c) t.kordač, 2017