Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příběničky

 Torzo rozsáhlého areálu hradu se nachází na pravém břehu řeky Lužnice, a to jihovýchodním směrem od obce Řepeč asi 3km (nutno vstoupit do krásného polesí, kde lze spatřit hojnost divoké zvěře – nutno se však chovati jako v lese).

Hrad byl založen pravděpodobně již v polovině 13. století snad Vítkem a Vokem z Prčice společně s hradem Příběnicemi na druhém břehu řeky (hrady byly prý spojeny lanovým mostem).
Hrad Příběničky byl menší a prostěji vybavený než protější Příběnice. Úzká šíje odvrácená od řeky byla přerušena příkopem a za ním náspem. Hrad s předhradím vyplňoval pouze její část. Chránil je další násep s vnitřním příkopem a menší hrad oválného půdorysu s válcovou věží a hluboký příkop v sousedství věže. V místech, kde se podle tradice prostíralo předhradí nalézáme dnes vzrostlý les a husté křoviny.
První písemná zmínka pochází z roku 1324. Ovšem největší slávy se hrad pravděpodobně dočkal v roce 1369. Tehdy došlo při dělení pozůstalosti po Joštovi I. z Rožmberka k rozdělení příběnického panství na dvě části. Levou část s hradem Příběnice získal Oldřich I. z Rožmberka, zatímco pravou s Příběničkami Petr II. z Rožmberka a Jan I. z Rožmberka. Jelikož však oba zemřeli bezdětní, získal statek Jindřich III. z Rožmberka, syn Oldřicha I. Tím došlo ke znovuspojení obou statků.
Roku 1420 byl hrad dobyt a na čas obsazen husity a roku 1437 na základě dohody Tábora s Oldřichem II. z Rožmberka zbořen.
Hrad byl dvojdílný. Tvořilo ho předhradí chráněné obloukem příkopu. Hradní jádro mělo oválný půdorys a v jeho jižní části stál bergfrit a v severní trojprostorový palác dochovaný v podobě terénních reliktů. Další budova snad stála na východní straně a opevnění na severozápadě zesiloval parkán. Před hradem se nachází rozsáhlá opevněná plocha, kterou mohli zřídit husité po dobytí hradu v roce 1420 a využívat ji jako opevněný tábor.
Podle Augusta Sedláčka spojoval Příběničky s protějším latránem Příběnic nedochovaný most.
Lze nalézt první příkop vylámaný ve skále, za ním dosud mohutný val. Val je přeťat polní cestou, která prochází i příkopem. Poté najdete polokruhový příkop, dosud pěkně hluboký.
Když projdete tímto prostorem směrem k Lužnici, najdete další příkop, kde bylo jádro hradu. Dosud jsou patrné zbytky zdí. Místo se těžko hledá od jara do podzimu, kdy bují vegetace, na podzim a v bezsněžné zime je areál hradu a jeho půdorys dobře čitelný.
Hrad lze dobře nalézt. K orientaci poslouží i areál penzionu s bazénem v podhradí Příběnic. Musíte totož dojít na vrcholy kopců téměř na konci ostrohu přímo proti Příběnicím (pohled přes řeku). Dobré je pamatovati, že dle pověsti byly oba tyto hrady (Příběnice a Příběničky) spojeny lanovým mostem.
Spolu s hradem Příběnice a jeho podhradním městečkem tvoří i Příběničky součást komplexu, který je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka ČR.
 
Dle knihy Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986; a dle Čas hradů v Čechách, díl. 2, spoluautorky Dr. Ludmily Koubové, Nakl. Horizont, a.s., L.P.1998, Praha;
d_rozmberkove-web.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 

kulturni-pamatka_-----kopie.jpg

foto (c) t.kordač 2015
 

Příběničky 1.11.2015

Datum: 2. 11. 2015
Fotografií: 47
Složek: 0