Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příběnice

Hrad byl založen pravděpodobně v polovině 13. století (dle archeologických výzkumů z poloviny 20. století). Písemné prameny uvádějí roku 1243 majitele Vítka z Prčice (zemského komorníka) a jeho brtra Voka z Prčice (místodržící krále Přemysla Otakara II. ve Štýrsku).

V první třetině 15. stol. byli na hradě drženi radikální husitští kněží. Později husité hrad vyrvali z rukou Rožmberků a získali tím velkou strategickou výhodu. Za panství husitů zde byli drženi v zajetí Bohuslav ze Švamberka a Menhart z Hradce. Po smíření husitů z Tábora z králem Zikmundem Lucemburským roku 1437 mělo dojít ke zničení hradu Příběnice i Příběničky i s podhradím. Příběnice však zůstaly Oldřichovi z Rožmberka.

Hrad Příběnice s městečkěm a panským hospodářstvím a menší hrad Příběničky na pravém břehu byly spojeny mostem přes řeku. Meandr řeky zde dodnes vytváří krásné zákoutí. Podél rovného toku řeky se táhl latrán - rovná ulička s domky po obou stranách.

Dle Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986.

Kámen / Skála, na kterých hrad stojí:   silně metamorfované horniny (svory, ruly
                                                               amfibolity, granulity, erlany, migmatity,
                                                               krystalické vápence).
 
Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Zd. Kukal, Barb. Dudíková Schulmannová, Jar. Valečka, Vl. Čechová, Karel Pošmourný, Vyd. Grada Publishing, a.s., L.P. 2010, Praha
 
kulturni-pamatka_-----kopie.jpg

 

 

foto © t. kordač