Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lažany, zámek

Zámek Lažany stojí ve stejnojmenné obci v okrese Strakonice. Byl vybudován ve 2. pol. 16. stol. na místě tvrze pravděpodobně z konce 14. století. Budova zámku s přilehlým parkem je chráněna jako kulturní památka.

První písemná zmínka o tvrzi v Lažanech pochází z roku 1384, kdy je zde uváděn Jašek z Lažan a kdy zde stála gotická tvrz. Roku 1402 již patří ale rodu Žákavců ze Žákavy (k tomuto roku je uváděn Jindřich Žákavec z Lažan). Potomek Václav Žákavec z Lažan a na Jivňanech si nechává tvrz v Lažanech s panstvím roku 1544 zapsat do obnovených desk zemských (r. 1543 Desky zemské shořely při velké požáru Pražského hradu a Malé Strany). Roku 1547 prodal Václav Žákavec tvrz (spolu s pustou vsí) Volfovi Rýzmberskému z Janovic. Od něj ji roku 1550 koupil Pavel Kořenský z Terešova, který je společně s Adamem Kořenským uveden jako spolumajitel ještě v roce 1572. Někdy v průběhu druhé poloviny šestnáctého století byl na místě staré tvrze postaven renesanční zámek. Adamova dcera Alžběta, poprvé provdaná Řepická, zapsala Lažany roku 1604 svému druhému manželovi Fabiánu Jáchymu Sekerkovi ze Sedčic. Později byly Lažany spojeny s čekanickým panstvím, a celek roku 1668 koupila Kateřina Enisová, rozená Vitanovská z Vlčkovic, která v roce 1673 prodala Lažany Marii Kateřině Enisové, manželce rytíře Jana Arnošta Enise z Atteru. Jejich potomkům zámek patřil až do roku 1874. František Enis nechal roku 1760 zámek rozšířit o barokní severní křídlo. Ve druhé polovině dvacátého století zámek patřil strakonickému okresnímu národnímu výboru, který v něm zřídil domov důchodců.

Z opevnění původní tvrze se dochovaly příkopy upravené na rybníčky. Jednopatrovou zámeckou budovu tvoří dvě vzájemně kolmá křídla s hladkými fasádami. V přízemí bývala kaple zaklenutá valenou klenbou. Součástí památkově chráněného areálu je park.

Dle knihy Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986

 

foto (c) t.kordač, 2018