Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kestřany - Horní tvrz (starší)

Málokteré místo v Čechách může se honositi tím, což vykázati mohou Kestřany, totiž dvěma tvrzemi úplně zachovanými, které stojí podle sebe v přímém sousedství. Z téže již příčiny jsou Kestřanské tvrze daleko v okolí známy jako stavení velice malebná. Ležíť Kestřany v rovině na úpatí nevysokého návrší a obsahují vjednom zavření … nový zámek, starý zámek (čili tvrz) a starou tvrz. Protože z těch starých dvou stavení jedno výše, druhé níže leželo, říkalo se jednomu hořejší a druhému dolejší.
                                                                                                                                                          A. Sedláček

 
Horní kestřanská tvrz byla postavena pravděpodobně ve 2. pol. 13. století. Nejstarší doložený držitel je Albert z Kestřan, připomínaný roku 1315. Jeho synové (Michal, Šimon a Bartoloměj) jsou jmenováni roku 1338.
K vlastnictví tvrze náležela manská povinnost ke hradu Zvíkovu. Tu měli i bratři Bušek, Ondřej a Jakub ze Lhoty, jejichž potomci se později píší jako Údražští z Kestřan. Tento rod získal tvrz od krále Karla IV. jako odúmrť po Bartoloměji z Kestřan, potomku prvně jmenovaného Alberta z Kestřan.
Roku 1491 se tvrz dostala do vlastnictví Jindřicha ze Švamberka, který si na králi vymohl osvobození celého panství od manské povinnosti. Švamberkové drželi tvrz až do roku 1651. Poslední Švamberk – Jan Vilém zde žil se svou manželkou Johankou Trčkovou z Lípy až do své smrti v roce 1651. Statek převzala dcera Františka ze Švamberka, provd. Paarová.
Nejstarší budova v areálu tvrze je tzv. purkrabství, které je dosud v severní části nádvoří. Již koncem 14. století vybudovány hradba a dvě obytné věže. Tvrz je obehnána příkopem, který byl naplňován vodou z místních rybníků. Dříve dřevěný most přes příkop byl v 18. stol. nahrazen kamenným.
 
Dle knihy Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986.
 
z-kestran-web.jpg

vladykové z Kestřan

 

 

 

 

foto (c) t.kordač