Jdi na obsah Jdi na menu
 


Buzice, tvrz/hrad

Buzice (též Hrad) jsou panské sídlo na pomezí tvrze a hradu na jihozápadním okraji stejnomenné vesnice u Blatné v okrese Strakonice. Na levém břehu řeky Lomnice jej založili příslušníci rodu Buzických z Buzic. Sídlo bývá tradičně řazeno mezi tvrze, ale prof.Tomáš Durdík ji na základě rozsahu stavby a jejího prostorového vztahu k vesnici, existenci rozsáhlého opevnění a pomístnímu názvu, zařadil mezi hrady. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

Z vesnice zmiňované poprvé v roce 1384 pocházel vladycký rod Buzických z Buzic. Zakladatelem hradu byl nejspíše nejstarší známý člen Předota (1384–1412). Jeho bratr Pešík, uváděný v r. 1397, měl syna Buška (1401–1412). Později se připomínají Jan (1446–1480), Václav z Buzic, Bušek starší (1451–1473) a Bušek mladší (1463–1498). Na sklonku 15. století, kdy se již členové rozrostlého rodu, jež buzický statek již nemohl uživit, usadili porůznu v kraji, přikoupil Buzice Zdeněk Lev z Rožmitálu k Blatné. R. 1527 se již píše o pusté tvrzi, která byla koncem 16. století, za Václava z Rozdražova, přeměněna na sýpku. Ve dvacátém století budovy využíval strakonický Zemědělský nákupní a zásobovací závod, ale neudržoval je, a hrad začal chátrat.

Dominantou hradu je obytná věž s lichoběžníkovým půdorysem přístupná hrotitým portálkem s vpadlinou pro padací most v prvním patře. K bydlení sloužilo třetí a čtvrté patro osvětlené okny opatřenými sedátky v okenních výklencích. Podél severovýchodní hradby stával palác, ze kterého se dochovala především zeď tvořící součást hradby. Žlábek v líci hradby dokládá existenci dřevěné stavby v západním nároží a další objekty zanikly při výstavbě sýpky. S výjimkou západní strany, kde původně protékala řeka, byl celý areál obehnaný vodním příkopem a valem, přičemž na severní straně byl příkop s valem zdvojený. Jihovýchodní nároží navíc zesilovala polygonální bašta s okrouhlým interiérem. Dnes je zde chátrající skladiště rybářů.

Původní val a příkop jsou zachované na východní a jižní straně. Nádvoří je uzavřeno na západní a severní straně zdí.

Bývalá tvrz stojí na nízkém pahorku 1 km jihozápadně od Buzic. Její nejstarší částí je třípatrová, hranolová, původně obytná věž ze 14. století. K ní byla později postupně přistavěna dvě patrová křídla, severní a západní, přestavěná v 16. a 17. století na sýpku.

 

Dle knihy Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl V., Jižní Čechy, kolektiv autorů, Nakl. Svoboda, Praha, 1986; znak dle Erbovníku M. Myslivečka t.kordač

          Buzický z Buzic

b-_buzicky-z-buzic-_dle-erbovniku-1-myslivecek-_web.jpg

foto (c) t.kordač, 2018